Bolig for eldre

Kurs på Fredheimsloftet  i Klepp 6. oktober

alt

alt

«Akitektfirmaet HOLONs visjon, er å skape arkitektur som elsker mennesker», sa arkitekt Gabriel  Schanche Gilje, og la til at det er en større utfordring enn å skape arkitektur som mennesker elsker.

Eldre er ikke en homogen gruppe. Det finnes ikke noen mal som gjør en bolig «tilpasset», og vi ser ulike tendenser: 

  • En trend er at mange eldre ønsker å bo sentrumsnært.
  • En undersøkelse konkluderer at om lag 40% av seniorene regner med å endre boform innen 10 år.
  • For mange er opplevelsen av å bo i egen bolig viktig.

Det optimale er at en bolig skal gi livskvalitet:  bavare livskvaliteten, forlenge livskvaliteten eller øke den. Bare den enkelte kan si hva som er «godt for meg».

Boliger med livsløpsstandard er både nødvendig og bra, men bokvalitet handler om mer: lys, luft, utsikt, tilgang til uteområde, kontakt med nærområde, trivsel. Den gode boligen skal  gi bokvalitet ut fra den enkeltes behov.

For å få til dette kan en:

  • foreta større eller mindre endringer i nåværende bolig
  • flytte til en bolig som krever mindre stell
  • leie eller eie en liten leilighet med tilgang til fellesskapsarealer og servicefunksjoner.

Gabriel Schanche Gilje avsluttet med å gi kursdeltagerne følgende råd: «Tenk praktisk og gjør egne valg»»

Etter foredraget fikk vi en trivelig kaffidrøs. Det var tydelig at temaet engasjerte!

@