Svarkort for påmelding til høsten 2021

Sammen med høstprogrammet er det sendt ut svarkort for påmelding til høstens møter. Vi har også lagt ut svarkortet her, og svar kan sendes i posten eller på e-post innen 10. august.

Fyll ut med antall som ønsker å delta på de ulike arrangementene. Noter JA eller NEI for husstand (samme bolig-adresse/kohort.) Utfylt svarkort frankeres og sendes til Kåre Bærheim, Tjeldveien 26, 4318 Sandnes, eller som e-post til kare.barheim@lyse.net   Frist for innsending: Tirsdag 10. august 2021. Opplysninger om turer kommer separat.

Svarkortet finner du HER.

@