Påminning om foreløpig påmelding til høstens arrangementer

12. august 2020

Fristen for foreløpig påmelding til høstens arrangementer er 24. august 2020. Husk å melde dere på om dere ikke allerede har gjort det.

Påminning om foreløpig påmelding til høstens arrangementer i LOP

 

Kjære medlemmer,

Vi viser til tidligere utsendt program for høsten 2020 og svarkort for foreløpig påmelding med frist 24. august 2020. Vi har foreløpig mottatt en del påmeldinger. Dette er bare en påminning til de som ønsker å delta, men ennå ikke har meldt seg på. Koronasituasjonen er ennå usikker. Det er viktig at vi følger alle råd og påbud fra myndighetene. Vi må antagelig sette et maksimum antall deltagere for hvert arrangement, og da blir det «først til mølla-prinsippet» som gjelder. De som får/ikke får plass vil få beskjed i god tid før selve arrangementet. I tilfelle mer enkel eller rimeligere mat, vil prisen bli satt ned.  

 

Se svarkortet i vedlagt fil

 

10.08.2020. Med hilsen LOP Rogaland Sør v/styreleder Martha J. Ulvund  

Dokumenter

@