Årsberetning 2012

Årsmelding fra LOP Sandnes og Jæren for 2012.

Det ble holdt medlemsmøte og årsmøte på Ganddal Bydelshus onsdag 15. februar 2012, med til sammen 114 stemmeberettigede. Som vanlig ble det servert smørbrød, kaffe/te og wienerbrød. Medlemsmøtet ble etterfulgt av årsmøtet der leder leste opp årsmeldingen avsnitt for avsnitt. Årsmeldingen viste at også 2011 var et aktivt år med mange forskjellige aktiviteter. Kasserer gjennomgikk regnskapet, og revisor kommenterte revisjonsrapporten. Både årsmeldingen, regnskapet samt budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.

Valgene, som alle var enstemmige, ga følgende resultat:

Leder            

Synnøve Ladstein, Sandnes, Gj.valg                                    1 år

Styremedlemmer:

Magne Helland, Sandnes

ikke på valg

Margot Larsson, Hå

ikke på valg

Peder Bråstein, Sandnes

Ikke på valg

Rannfrid Fitje Jessen, Hå, Gj.valg                            2 år

Rannveig Løge, Time ,      Gj.valg                            2 år

Marit Tjalvin, Sandnes,     Gj.valg                            2 år

Inger Marie Nese, Klepp    Ny                                  2 år

Varamedlemmer:    

Leif Strand,Time                                Ny                   1 år

Paal Borsheim, Sandnes                    Ny                   1 år

Kjell Helliesen, Sandnes                    Ny                   1 år

Revisorer                     

Gunnar Lode, Klepp                          Gj.valg            1 år

Olaug Hetlelid, Sandnes                    Gj.valg            1 år

Varamedlem:

Odd Strand, Gjesdal                         Gj.valg            1 år

Det ble ikke krevd skriftlig votering, og alle valg var enstemmige.

Valgkomite for 2013 ble enstemmig gjenvalgt: Målfrid Strand (leder), Kari Dye og Racin Sandvik.

Konstituerende styremøte ble avholdt 22.februar 2012, og etter dette har styret hatt følgende sammensetning:

Leder:             Synnøve Ladstein

Nestleder:       Marit Tjalvin

Kasserer:         Magne Helland

Sekretær:        Rannfrid Fitje Jessen

Styremedlem: Peder Bråstein

Styremedlem: Inger Marie Nese

Styremedlem: Ranveig Løge

Styremedlem: Margot Larsson

 

Styrearbeidet:

Styret har i 2012 hatt 11 møter, der 86 saker er behandlet. Styret har utarbeidet og sendt ut to halvårsprogram til alle medlemmene. Møter, kurs, kulturarrangement og reiser er evaluert, og det er satt opp regnskap som viser evt. overskudd/underskudd for det enkelte arrangement. Målsettingen er at hvert arrangement skal gå så noenlunde i balanse. Også i år har prisen steget hos Ganddal Bydelshus, noe som har ført til subsidiering av kostnadene for medlemsmøtene.  Det er viktig og ønskelig at medlemmene fortsatt kommer med ønsker om aktuelle temaer for møter og kurs, samt forslag til reiser. Etter medlemmenes ønsker vil styret presentere samtlige reiser for 2013 i vårprogrammet. Også i 2012 har styret fordelt arbeidsoppgavene på komiteer sammensatt av styremedlemmer og varamedlemmer.

Vårt styremedlem Peder Bråstein, som hadde vært styremedlem et år, døde brått rett etter årsmøtet. Dette gjorde sterkt inntrykk på oss i styret. Varamedlem Leif Strand rykket opp til styremedlem i hans sted.

 

Komiteer:

Styret har i året hatt følgende komiteer/utvalg:

Programkomite: Margot Larsson (leder)

Inger Marie Nese, (Peder Bråstein)/Leif Strand og Synnøve Ladstein. Paal Borsheim har dessuten tiltrådt i forbindelse med jubileumsfesten og andre aktiviteter utenom medlemsmøtene.

Reisekomite:  Marit Tjalvin (leder), Rannfrid Fitje Jessen, Magne Helland , og Synnøve Ladstein

Kultur- og Kurskomite:  Ranveig Løge (leder), Kjell Helliesen og Paal Borsheim

Vervekomite:  Magne Helland (leder), Synnøve Ladstein og Leif Strand

Seniorpolitisk komite  Synnøve Ladstein, Leif Strand, Torleiv Robberstad og Johan Risa

Arkiverings- gruppe:  Kjell Helliesen, Synnøve Ladstein og Inger Marie Nese

Programkomiteen:

Programkomiteen planlegger og gjennomfører medlemsmøter, bedriftsbesøk og andre arrangement. På medlemsmøtene pleide hele styret inklusive varamedlemmer – og ledsagere – å delta i arbeidet med gjennomføringen. Fra høsten 2011 ble dette endret. Ganddal Bydelshus tar seg av alt arbeidet med dekking av bord m.m. Dette medførte at vi må betale en betydelig høyere pris pr kuvert. På grunn av prisstigningen har vi forsøkt å finne rimeligere alternativ, men uten de store resultater.

På årsmøtet 15. februar 2012 i Ganddal Bydelshus deltok 114 medlemmer. Arne Hove holdt et interessant foredrag om Sandneskvinnen Aaslaug Aasland, Norges og Nordens første kvinnelige statsråd. Det ble servert smørbrød, kaffe/te og wienerbrød, denne gang i regi av bydelshuset.

 

Bedriftsbesøk til Vindmølleparken på Høg-Jæren 14. mars 2012.

135 medlemmer i tre busser fikk en interessant tur i til vindmølleparken på Høg-Jæren.  og vi fikk se den storslåtte energiparken som kan gi nok energi til de tre jær-kommunene, vi fikk god informasjon og kjøretur inne i parken. Vi var også innom storsatsingen ”Kviamarka”, med det nye stormeieriet, gartneriet og alle de øvrige bedriftene som er planlagt der. Vi avsluttet med en god middag på Holmavatn.

 

Medlemsmøtet 18. april 2012 i Ganddal Bydelshus samlet 122 deltakere. Hans Torgny Indrebø kåserte over teologen og landbruksstyreren Jan Adolf Budde som formet jordbruksutviklingen i Rogaland.  Etter gryterett m/tilbehør og kaffe med wienerbrød, fikk vi musikk ved Gunnar Barstad.

Medlemsmøtet 5. september 2012 i Ganddal Bydelshus samlet 130 deltakere. Seniorkonsulent Kåre Lode fra Senter for interkulturell kommunikasjon (SIF) med mange års erfaring fra fredsarbeid i flere afrikanske land, holdt et meget interessant foredrag om dette under tittelen: Krig, fred og forsoning. Konfliktsløsing i Afrika. Etter varmretten, ble vi underholdt av Georg Pollestad, ” Om og med munnspill”. Vår lokale Pollestad spilte og fortalte fra sitt virke som munnspillbygger for flere av verdens beste og mest berømte munnspillspillere.

 

 15 års jubileumsfest ble holdt på Hotel Residence i Sandnes, den 10. oktober 2012. 99 feststemte deltakere ankom hotellet og fikk en hyggelig kveld.

Leder Synnøve Ladstein ønsket festdeltakere og gjester velkommen og overlot ordet til Magne Helland som ledet festen.  LOPs leder Kjell Helland holdt festtalen, overrakte blomster og gave på kr 2500.- og ønsket oss lykke til videre. Eivor Time underholdt, spilte og sang  lokale viser fra gamle dager.

LOP Sandnes og Jærens første leder Per Lygre holdt et kort innlegg, og deretter var det koret ”Gråkallene” sin tur. De fremførte flere sanger til stor applaus. ”De tre tenorer” overtok senen og fremførte en egenskrevet sang til stor applaus.

Æresmedlem Hans Svare hadde også ordet til et kort innlegg.

Våre gjester fra naboklubbene Stavanger og Haugaland LOP hilste laget vårt og overrakte gaver. Bjørn Sunde og hustru sto for musikken. Vi ble servert treretters middag. Helt til slutt svingte gjestene seg på dansegolvet.

 

Bedriftsbesøk på Vitenfabrikken i Sandnes 7. november 2012.

73 spente deltakere ankom Vitenfabrikken for en times orientering før vi fikk se en 20 minutters spektakulær film om verdensrommet og solen i Planetariet. I Øglænds gamle sykkelfabrikk holder Sandnes By-historiske museum til. Der fikk vi god orientering fra Torbjørg Sægrov, og mange av oss gjenkjente ”gamle dager” fra Sandnes, når vi så de forskjellige installasjonene i disse lokalene. Vi ble servert en lett lunsj i kafeen ”Hjerneføde”.

 

Årets førjulstreff ble avviklet i Festsalen, Klepp Rådhus 5. desember med 244 deltakere. Dette året var det Arne Forus som sto for musikken. Han spilte hyggemusikk fra gjestene begynte å komme, og han loset oss gjennom kvelden med musikk til sangene våre, og til allsang på slutten. Journalist Engwall Pahr-Iversen holdt kveldens festtale over temaet ”Theodor Dahl og Jærhumor” og vakte stor applaus for sin humoristiske opptreden. Knut Gundersen og datteren underholdt med: ”Når lite er nok” – dikt og viser av Gunnar Roaldkvam – dette også til gjestenes store begeistring. Det ble servert smørbrød og marsipankake, kaffe, te og mineralvann. Vi avsluttet med allsang.

 

Reisekomiteen har arrangert følgende turer i 2012.

2012 ble nok et år med stor reisedeltakelse. Totalt 344 av våre medlemmer har vært med på tur i løpet av året. Dette er likevel ca 100 færre deltakere på våre turer enn i 2011. Mange meldte sin interesse, men færre betalte inn og bekreftet at de ville reise. Noe skyldes nok de mange gode tilbud fra andre operatører, men kanskje er ikke våre turer interessante og spennende nok…………………..?.

Første turen gikk til Toscana 26. april – 3. mai 2012.

Med Tiramisu som reiseoperatør dro 17 LOP-medlemmer til Bologna. hvor vi ble møtt av reiseleder og buss som fraktet oss til hotellet i Montecatini. Vi besøkte bl.a. Lucca, Firenze og marmorbruddene i Carrara. Det ble også besøk til en vingård med påfølgende vinsmaking, samt flere andre historiske steder og vi hadde også tid til egne interesser. Guidene var et oppkomme av kunnskap og fortellerglede. En flott opplevelsesrik tur.

Årets andre tur var dagsturen til Indre Erfjord – med Radio Innante den 3. mai 2012. Interessen for denne turen var så stor at vi måtte ha 4 dagsturer etter hverandre, og med totalt  167 deltakere. Torolf Nordbø møtte oss på ferjekaien i Stavanger, og med full Sverre Haga buss hver dag, bar det innover Ryfylkeveien i vekslende vær slik det er i Ryfylke på denne årstiden. Torolf var lokalguide og underholdt oss med interessante historier fra lokalsamfunnene i Ryfylke i både gammel og nyere tid.

Floriaden i Holland ble tur nummer tre, og den varte fra 5. juni – 13. juni 2012.

Med Sverre Haga dro 23 LOP medlemmer av gårde med Floriden som hovedmål. Men det ble mange andre kjekke opplevelser underveis, bl.a. barokkparken Herrenhausen, før vi ankom Holland. Floriaden svarte til forventningene, og var en stor opplevelse i form, farge og forskjellighet. Besøk i regjeringsbyen Den Haag, Fredspalasset/den Internasjonale Domstolen og miniatyrparken Madurodam – et Holland i miniatyr, likeså. Rundemaleriet i Panorama Mesdag var et fascinerende skue, og var malt av den hollandske maleren Mesdag på 1800 tallet. Bildet viser livet på stranden i Scheveningen (badebyen utenfor Den Haag). Vi fikk også med oss Blomstermarkedet/auksjonshallene i Aalsmeer, kanaltur i Amsterdam og besøk i Sjømannskirken i Rotterdam. Både turen, reiseleder og sjåføren fikk de beste skussmål av deltakerne.

Svalbard fra 17. – 20 august , ble tur nr fire. Med Norsk Tur som operatør dro 44 forventningsfulle LOPère fra Sola via Gardermoen/Tromsø til Longyearbyen. Etter lunsj på hotellet bar det ut på rundtur i byen, besøk på Svalbard museum og Galleri Svalbard og med interessant og informativ guiding. Lørdag etter frokost gikk vi tur langs Burmaveien – godt påpasset. Etter lunsj og litt egentid, ble vi hentet og kjørt til Villmarksaften i Adventdalen – en hyggelig kveld. Søndagen bød på båttur hele dagen, med flotte naturopplevelser , interessant besøk i Barentsburg og deilig lunsj servert på dekk.

Mandagen – hjemreisedagen – var det tilbud om en spennende tur med fossilplukking før avreise. Dette ble vel krevende for enkelte, men dette til tross; en flott tur – alle blide og fornøyde og alle på plass i rett tid – her også.

Mosel og Rhindalen fra 18. – 24. september 2012 tur nr 5. I samarbeid med Norsk Tur dro 25 LOP-medlemmer fra Sola for å oppleve vinhøsten i Mosel- og Rhindalen. Det var drueplanter (vinranker!) så langt øye kunne se, og idylliske landskap der vi kjørte. Vi bodde i Tysklands eldste by Trier, dro til Luxembourg, båttur på Mosel og Rhinen – og med mange andre flotte opplevelser i dette distriktet. En veldig kjekk tur.

Dagstur til Viga, Hjelmeland 3. oktober ble tur nr 6. Med Vigrestadbuss tok 38 glade og opplagte LOP medlemmer av gårde i regnvær, på dagstur til Hjelmeland. Vi ble godt tatt i mot av Trygve Mikal Viga ved Viga sjøhus, og ble servert lakse-aperitif før frrokost/lunsj; herlige rundstk.  med pålegg, rykende varm kaffe fra ”bedehuskjelen” og orientering av Viga om lokale forhold og en smakebit fra Jakob Sande. I strålende sol (!) gikk turen til Hjelmelandsvågen og Axel Hanssons jærstolfabrikk der Lise Hansson fortalte om historie og drift. Etterpå gikk turen til Årdal gamle kirke, med omvisning, før vi ankom Høiland gard der vi fikk herlig middag med dessert og kaffe, og der fruen fortalte om stedet. Også dette en kjekk tur.

Høstweekend i Ungarn 28. september – 1. oktober 2012, ble tur nr 7. Ide-reiser inviterte LOP med på en allerede bestilt tur til Ungarn, med Spa og opplevelser. Her deltok 6 personer.

Til Cuba med rundreise 15. – 28. oktober ble tur nr 8. Ide-reiser tilbød LOP-medlemmer noen få billetter til denne turen, og her deltok 2 personer.

Årets siste tur gikk til Berlin på julemarked 28. nov. – 2. desember 2012. Sammen med Ide-reiser dro 22 forventingsfulle LOP-medlemmer med KLM til Berlin på julemarkedstur.  Torsdagen fikk vi en lang sightseeing med skandinavisktalende lokalguide. Hun fortalte om Berlins historie og alle kjente bygninger og steder vi kom forbi. Vi besøkte julemarkedet ”Schloss Charlottenburg” – et av ca 60 julemarkeder i Berlin. Fredagen fikk vi ”fri”, og den ble brukt til både shopping og diverse turer i byen. Lørdag var vi på båttur på Berlins kanaler, hvor vi fikk se andre sider av byen og forundre oss over alle store etterkrigsbygg som var kopier eksteriørmessig av førkrigstidens bygg. En flott by og en kjekk tur.

 

Kurskomiteen har avviklet følgende kurs i 2012.

Vårens kurs ”Muligheter for dine bilder” som ble holdt på Fredheimloftet i Kleppe 7. mars trakk 64 deltakere som fikk ny kunnskap om bildebruk.

I høst ble det holdt to kurs (8. oktober og 17. oktober) på Fredheimloftet, hvor begge angikk slektsforskning. Begge kurs ”Generell innføring i slekts-forskning” og ”Slektssøk på internett” ble ledet av Jan Gulliksrud, leder av DIS Rogaland og Oddvar Lillaas, Godalen vg skole. På disse to kursene var det til sammen 27 deltakere.

 

Kulturkomiteen har i 2012 formidlet billetter til følgende forestillinger:

Nyttårskonserten i Stavanger Konserthus – Bjergsted 7. januar, med Stavanger Symfoniorkester ble holdt i vanlig festsprakende nyttårs – tradisjon og samlet 183 deltakere. Dette ble den siste nyttårskonserten i Bjergsted. Neste år framføres den i det nye konserthuset.

 

Wenche Myhre show 10. mars i Sandnes kulturhus samlet 94 deltakere.

Riksteatret med ”Anna Karenina av Leo Tolstoj 13. april i Sandnes kulturhus, 96 deltakere .

Riksteatret med forestillingen: ”Fruen fra havet” av Henrik Ibsen den 24. september i Sandnes kulturhus, 118 deltakere.

Vidar Lønn Arnesen og Philip Kruse i Storstova på Bryne den 27. september med ”Da Capo Show”,  73 deltakere

Stavangers nye konserthus inviterte til Mods musikal: Revansj den 21. oktober, 100 deltakere.

 

Vervekomiteen:

LOP sentralt hadde vervekampanje i 2012 også. Erfaringen viser at lokallaget må være meget aktive for å holde medlemsmassen oppe på ca 1000 medlemmer. Per 31.12 2012 hadde laget vårt 974 medlemmer. Dette året ville vi prøve en annen måte å vise fram LOP på, og kontaktet våre lokale aviser. Vi fikk god omtale i både Sandnesposten, Jærbladet og Stavanger Aftenblad. Vi tok kontakt med Sykepleierforbundet og fikk inn ei helside i deres medlemsblad Sykepleien. LOP-representanter deltok på et møte for sykepleierne i Nord-fylket og på en busstur, og orienterte om LOP og delte ut info. materiell. Vi deltok også i et seniorkurs i Klepp. Vi sendte ut informasjon om LOP til samtlige hovedtillitsvalgte i alle fem kommuner, hvor vi sa oss villige til å komme og informere om LOP, men uten respons. Styremedlemmene har fått plassere info. materiell i rådhusene i de fem kommunene. Vi leverte ut vervemateriale til alle på medlemsmøtet i september og ba samtlige om å gjøre en innsats. Som et gode for medlemmene og et nytt moment i arbeidet med verving, har vi framforhandlet gode rabattordninger med flere aktuelle firma i vår region. Her er det penger å spare, bruk firmaene.

Andre aktiviteter:

Vi deltok for første gang i ”Fri i Sandnes” sitt arrangement, lørdag den 15. september på Kartevolls plass (v/Kulturhuset).

”Fri i Sandnes” viste fram mange av de lag, organisasjoner og klubber av forskjellig slag som finnes innen det private foreningsliv. Vi LOP hadde en stand sammen med Husflidlaget. Vi snakket med folk som gikk i området, viste fram brosjyrer og forsøkte å verve medlemmer.

Sandnes Eldreråd inviterte LOP Sandnes og Jæren til å delta under Eldredagen i Sandnes. I år var det etablert et informasjonstorg i vestibylen til Sandnes kulturhus, og 15 forskjellige lag og foreninger med tilknytning til eldre hadde fått tildelt hvert sitt bord /stand. LOP Sandnes og Jæren stilte med stand hvor to personer var til stede i åpningstiden, og leverte ut diverse informasjonsmateriell og ” Vi i LOP”.

Dagsseminar i Bergen 17. september 2012, i regi av sentralstyret i LOP.

3 av styrets medlemmer dro til Bergen på et dagsseminar arrangert av sentralstyret i LOP. Temaet skulle bl.a. være styrearbeid, og vår representant i sentralstyret hadde avtale med kursutvalget om at vi fra Sandnes og Jæren skulle holde et innlegg om hvordan vårt lag drives. P.g.a. inntrufne omstendigheter ble seminarledelsen endret og vi ble ikke brukt. Gruppearbeid om samarbeid mellom lokallag var bra, men det som var relevant kom i siste del, og da var flere allerede på vei hjem. Første del av seminaret var ved leder av Pensjonsutvalget, og var dessverre – slik vi opplevde det – et innlegg for kommende pensjonister og ikke for oss.

 

Samarbeidsmøte med LOP Stavanger og Haugaland, Mattilsynet og OPPF.

Vi inviterte de andre LOP-lagene til fellesmøte i Stavanger, og representanter fra samtlige lag møtte. Der informerte vi hverandre om lagene og ble enige om mer samarbeid, bl.a. ved felles turer.

 

Møte med eldrerådsrepresentantene.

Vår seniorpolitiske komite inviterte LOP-medlemmer som er representert i eldrerådene i regionen.  Representanter fra Sola, Sandnes, Klepp og Fylkesokommunen møtte. Vi hadde et greit møte hvor det kom fram at utvidelsen av” eldrerådene” i enkelte kommuner gjør at en er redd for at ”vår” sak skal drukne i andres behov. En får ikke ”rene” grupper med klart definerte behov. Det er viktig at eldrerådene ikke bare arbeider for de eldste og sykestes behov, men også for eldres behov generelt.

 

Arkivering

I følge LOPs vedtekter § 10 Arkiv, skal lagene sørge for å arkivere viktig materiell. Styret kontaktet Statsarkivet i Stavanger og fikk gode råd, samt arkiveringsmateriell. Det ble nedsatt en gruppe som har gått gjennom journalene fra 1997 til 2006 (lagets første 10 år), og dette er nå levert Statsarkivet. Laget vårt ble for øvrig bedt om å skrive om denne prosessen og levere til ”Vi i LOP”, hvilket også er gjort.

 

Økonomi.

Den økonomiske situasjonen for laget er etter styrets mening meget god. For året 2012 har vi et beskjedent overskudd på kr 430,59 Dette gir pr 31.12.2012  en opparbeidet egenkapital på kr 311 898, ca kr 320.- pr medlem. Summen er litt høyere enn i fjor. Nytt av året er at vi har presentert medlemmene for Grasrotandelen i Norsk Tipping, og bedt samtlige ”tippere” om å få godskrevet vårt lokallag for de 5 % vi kan få.  Grasrotandelen er en andel av beløpet den enkelte spiller for og som blir fordelt fra Norsk tipping ved årets slutt. Beløpet belastes ikke den enkelte spiller, men gir spilleren en mulighet til å prioritere og bestemme  selv hvem som skal godskrives. Den gode økonomien laget har, gir oss spillerom og muligheter. Med utgangspunkt i lagets økonomi, valgte styret å gjennomføre medlemsmøtene uten at vi hadde full kostnadsdekning. Resultatet viser at medlemsmøtene belaster regnskapet med kr 7542

 

Sluttord:

Styret for LOP Sandnes og Jæren mener laget også i 2012 har fungert meget godt. Vi oppfatter den store oppslutningen om våre medlemsmøter, reiser, kulturarrangement og kurs som en tillitserklæring fra våre medlemmer. Vi ser likevel en viss nedgang i antall deltakere på våre reiser, men vet at vi konkurrerer med flere andre organisasjoner her i distriktet. Styret arbeider for medlemmene. Vi er svært innstilt på å etterkomme medlemmenes ønsker og behov, og er åpne for tilbakemeldinger om videre veivalg. Vi har videreført ordningen med medlemskort på innbetalingsgiroen, og fått flere firmaer med i rabattordningen. (se programmet) For å opprettholde og beholde medlemsmassen, arbeider vi iherdig hvert år. Vi erfarer at ca 100 medlemmer ”forsvinner” fra medlemsmassen årlig. Laget vårt fortsetter derfor vervekampanjen også i 2013. Det er viktig med en stor medlemsmasse! Da får vi større innflytelse overfor dem som bestemmer. Vi ber samtlige medlemmer om å være aktive og verve nye medlemmer, og vi vil også i 2013 ha premiering ved årets slutt.

Dersom dere selv er fornøyd med medlemskapet i vårt lokallag, ber vi dere invitere med venner og bekjente til våre arrangement – kanskje de i neste omgang vil bli medlemmer? Alle styremedlemmer tar veldig gjerne i mot telefon, eller E-post, fra dere om nye medlemmer, og så sender vi formell invitasjon.

Styret for LOP Sandnes og Jæren

 

Synnøve Ladstein,         Marit Tjalvin     Magne  Helland

Ranfrid F. Jessen         Margot Larsson        Leif Strand

Rannveig Løge          Inger Marie Nese

@