Medlemsmøte i LOP Rogaland Sør med Magnhild Meltveit Kleppa og Nattrutens venner shantykor, 21. oktober 2020

28. oktober 2020

Tidligere stortingspolitiker, statsråd og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa holdt foredrag med tema: "Skjemt og alvor fra et politisk liv". Hun fortalte fra et langt, mangslungent og innholdsrikt offentlig liv.

De 16 sangerne i shantykoret "Nattrutens venner" sang seg inn i møterommet, og tok fram de beste tradisjonelle shantyene.  

Føredrag

Tidlegare stortingspolitikar, statsråd og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa heldt føredrag med tema: «Skjemt og alvor frå et politisk liv». Ho fortalde frå eit langt, mangslunge og innhaldsrikt «offentleg» liv. Magnhild  Meltveit Kleppa vaks opp på ein gard i Fister og utdanna seg til lærar. Fram til 1975, kvinneåret, hadde ho ingen tanke om å engasjere seg politisk.

 

Dei 16 songarane i shantykoret «Nattrutens venner» song seg inn i møteromet, og gav til beste ei rekke tradisjonelle shantyar. Den eldste, «Whiskey, Johnny O’», er frå 1600-talet.  

 

Referat - Bjørg Brekke Sørskog. Se vedlagt fil.

Bilder - Martha J Ulvund

Dokumenter

IMG_E3705.JPG
IMG_E3709.JPG
IMG_E3711.JPG
IMG_E3716.JPG
IMG_E3720.JPG
IMG_E3725.JPG
@