Kurs i enklere stell av hagen, 22.09.20. Fredheimsloftet Klepp. Kursholder Gerd Astrid Stokkeland, Leder i Sandnes Gand Hagelag

09. oktober 2020

Enklere stell av hagen

Rapport fra 
Kurs i Enklere stell av hagen
Fredheimsloftet 22. september 2020. Kursholder var Gerd Astrid Stokkeland, Leder i Sandnes Gand Hagelag.
Det var 26 forhåndspåmeldte til maks 20-25 plasser (avh. av hvor mange som kunne sitte tett sammen pga. koronapandemien). 15 personer betalte, og 18 personer møtte opp (inkl. 3 gratis komitemedl.) Det har vært godt med P-plasser nær bygget. Men nå var det omfattende gravearbeider som gjorde det vanskelig både å finne fram til bygget, og å finne P-plass.
Vi fikk en systematisk gjennomgang av hagestell med kjente problemstillinger for oss eldre. Det ble mange gode tips om hvordan hagestellet kunne bli lettere. Noen tips var helt ned på detaljnivå også med forslag til leverandører og utstyr. Hjelp til hagestellet kan også fås ved henvendelse til Frivillighetssentralen eller til skoleungdom som vil tjene litt ekstra i fritida. Orienteringen varte i ca. 50 min. Deretter ble det spørsmål og svar.
Etter orienteringen fikk Gerd Astrid Stokkeland applaus og en blomsterbukett. Kurset ble avsluttet med kaffe/te og et stykke wienerstang til hver. Pga. koronapandemien ble det lagt et wienerstangstykke på papptallerken og delt ut til hver enkelt. Så gikk vi rundt og skjenket kaffe og te til de som ville ha.
Det var 3 komitemedlemmer som administrerte kurset. Vi satte ut bord og stoler i hht. smittevernreglene (min. 1 m avstand mellom de som ikke tilhørte samme husstand). Vi har navneliste over alle som deltok. Vi hadde antibac stående tilgjengelig for alle som kom. Etter kurset tørket vi alle bord og berørte flater med sprit. Bord og stoler ryddet vi vekk.
Jeg fikk middels tilbakemeldinger fra deltakerne etter kurset. De fikk en del gode tips, men mye var kjent fra før. Jeg syns det var et ryddig og fint kurs. Kursholder snakket rolig og tydelig.

LOP komite for Kurs og Bedriftsbesøk
Kåre Bærheim

Dokumenter