GOD PÅSKE med informasjon til medlemmene i LOP Rogaland Sør

08. april 2020

Fra og med 9. mars 2020 har vi i LOP RS etter hvert avlyst alle sammenkomster og møter, i tråd med anbefalingene fra Myndighetene. Medlemsmøtet med Roalkvam/Tang Wa 6. mai er også nå avlyst. Det samme gjelder kurs, turer og kulturarrangementer i vår. Penger som er betalt inn til arrangementer vil tilbakebetales når det er praktisk mulig.

Styret vil ha møter på telefon og elektronisk, og vil ufortrødent fortsette planlegging og oppfølginger. Vi har mål om å sende ut høstprogrammet i begynnelsen av juni, og håper at vi kan gjennomføre dette fra september/oktober. Men vi er nødt til å holde alle muligheter åpne. Det er krevende.

Dokumenter

@