Årsmøte og medlemsmøte i Sandnes og Jæren 17. februar 2016

Årsmøtet ble avholdt i Frøyland/Orstad kirke, med 86 stemmeberettige medlemmer tilstede. Leder Synnøve Ladstein ønsket velkommen, og ba forsamlingen reise seg for å minnes de av våre medlemmer som hadde gått bort det siste året med 1 minutt stillhet

Deretter ledet Ladstein åpningen av årsmøtet med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av ordstyrer, valg av 2 referenter, og valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen.

alt

Deretter overtok ordstyrer Gunnstein Emmerhoff, og ledet oss trygt og greit gjennom sakene i sakslista. Det var punktvis gjennomgang av årsmeldingen ved leder Ladstein, gjennomgang av regnskap og budsjett ved kasserer Magne Helland, og valg av nytt styre ved valgnemndas leder Marit Tjalvin. Det nye styret ble i hht. valgkomiteens forslag: Leder Synnøve Ladstein (gj.valg for 1 år), styremedlemmer Ranveig Løge (gj.valg for 2 år), Kåre Bærheim (gj.valg for 2 år), Kjell Terje Larsen (ny for 2 år), Turid Kilhavn (ny for 2 år). Styremedlemmene Magne Helland, Marie Østrådt Søndervik, og Rønnaug Knudsen var ikke på valg. Varamedlemmer Paal Borsheim (gj.valg for 1 år), Astrid Obrestad (ny for 1 år), Henrik Wold (ny for 1 år). Revisorene Audun Stokka og Terje Jakobsen, samt varamedlem Olaug Nordeide ble alle gjenvalgt for 1 år.

Etter forslag fra styret, ble ny valgnemnd for 1 år Inger Marie Nese, Rannfrid Fitje Jessen og Iver Ormøy, samt varamedlemmer Marit Tjalvin og Per Kolnes.

Det var ingen saker under innkomne forslag. Medlemskontingenten ble vedtatt uendret.

Leder Ladstein takket ordstyrer og avtroppende styremedlemmer med blomster.

alt

Så ble det medlemsmøte med smørbrød, kringle, kaffe, te, og summende prating rundt bordene. Hovedstyremedlem Paal Borsheim orienterte om sentrale saker. Leder Synnøve Ladstein leste opp «En livskunstners bønn». Møtet ble avsluttet med 6 musikere, som for anledningen ble kalt «Olai og venner». Først fikk vi høre etpar melodier på sag og trekkspill. Deretter ledet gruppa allsang.

Tekst Kåre Bærheim

@