Årsmelding og prototokoll

Det ble holdt års- og medlemsmøte i Frøyland/Orstad kyrkje onsdag 17. februar 2016, med til sammen 86 stemmeberettigede.

Som vanlig ble det servert smørbrød, kaffe/te og kringle.

På årsmøtet leste styreleder årsmeldingen avsnitt for avsnitt, som viste at 2016 var nok et aktivt år med mange aktiviteter. Kasserer gjennomgikk regnskapet, og refererte den fremlagte revisjonsrapporten fra revisorene. Både årsmeldingen, regnskapet og budsjettet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Hele årsmeldingen samt protokoll fra årsmøtet kan du lese her:

Dokumenter