Bedriftsbesøk hos Velde Pukk på Sviland i Sandnes

32 personer møtte opp til den planlagte turen til Velde Pukk, den 20.september.

Besøket startet kl. 1300 i kantina med kaffe, twist, tebrød, og en orientering av Ole Bernard Eriksen. Han fortalte om bedriften, eierforhold, aktiviteter, samarbeid, konkurrenter, visjoner, osv. De har en årsomsetning på en snau milliard kroner, og de har ansatte fra 14 nasjoner.

alt 

Ute var det regn og utrivelig. Men Velde Pukk hadde bestilt buss til omvisningen på området. Og det var nødvendig, både pga. været, avstandene og sikkerheten. For det viste seg at Velde Pukk har mange aktiviteter med en rekke gravemaskiner, dumpere, trailere osv. på et veldig stort område.

Bedriften knuser fjell til alle størrelsesvarianter fra steinblokker til støpesand. De produserer og selger betong. Og de produserer, selger og legger asfalt. De har bl.a. ansatt 60 personer som i flere arbeidslag legger ut asfalt.

De driver også gjenvinning og miljørettet arbeid. De tar imot gammel asfalt, maler den opp og tilsetter den i en avtalt prosentandel i ny asfalt.

De tar imot gravemasse, vasker ut stein og grus for å bruke disse på nytt.

De tar imot rivingsmasse (brukt betong), knuser den og bruker den som fyllmasse.

Og de har deponi med strenge regler fra myndighetene om hva som kan deponeres.

alt

Etter returen til hovedbygget, fikk vi komme opp i kontrollrommet. Der var det en fin samling PC’er, en mengde monitorer, kontrollpulter, ol. Mesteparten av området og aktivitetene var fjernstyrte og overvåket fra dette rommet. Så ble det avslutning og spørsmål i kantinen. Vår omviser og vert Eriksen ble takket for at de tok så godt imot oss, og han fikk overrakt en orkide i glasskrukke.

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Alle var imponerte over Velde Pukk både vedr. størrelsen og vedr. aktivitetsomfang.

LOP komite for Kurs og Bedriftsbesøk

Kåre Bærheim

@