Medlemsmøte 22.03.2023

Nasjonalpoesi og statsfiendtlige dikt

 

Programmet på medlemsmøtet  LOP Rogaland Sør 22.03 inneholdt store kontraster

 

I foredraget “Norge er større enn du tror”, fokuserte tidligere stavangerbiskop, Ernst Baasland, på norsk nasjonalpoesi. Han satte sanger og dikt inn i en historisk sammenheng og skildret viktige sider ved norsk nasjonsbygging.

Forsamlingen fikk synge med: “For Norge Kiempers Fødeland”, “Vi ere en nasjon vi med”, “Hvor såre lidet vil der til”, “Den fyrste song eg høyra fekk”. 121 fremmøtte LOPere stemte i  med tonefølge av Arne Tveranger og Ernst Baasland som forsanger.

Over på 1900- tallet og opp mot 2000-årsskiftet, ble tonen endret: Livsfilosofi, individualisme og internasjonalisme erstattet nasjonalismen, noe Baasland illustrerte med en rekke tekster, som forsamlingen også sang.

La oss holde nasjonalsangene våre i hevd ved å synge dem, sa Baasland.  La oss holde fast ved at vi vil ha en nasjon. Vi vil ha flagget vårt, vi vil ha en nasjonaldag og nasjonalpoesi.

 

alt

Etter en god matøkt fremførte elever fra Bore ungdomsskole et utdrag fra forestillingen  «Men du syng, Irina». Den ukrainske poeten Irina Ratusjinskaya ble i 1984 tiltalt, dømt og fengslet for statsfiendtlig virksomhet mot Sovjetunionen på grunn av sine dikt. Aase Marie Nesse engasjerte seg sterkt for å få Irina Ratusjinskaia løslatt, og skrev bl.a. en diktasmaling om Irinas liv i fengselet.

Elevene skildret Irina Ratusjinskayas skjebne gjennom Åse Marie Nesses dikt, og gav oss en sterk, gripende fremføring med musikk, resitasjon og dans.

altalt

 

Ingrid Oftedal Gjesdal orienterte om GNIST, medlemsdelen av Styreweb-systemet som medlemmer nå har tilgang til via mobil, nettbrett og/eller PC. Hun viste hvordan vi kan logge inn samt noe av det som kan gjøres i appen, f.eks. endre personlige opplysninger, finne styreoversikt, faktura osv.

 

Nestleder Kirsten Kvalbein Egeland orienterte avslutningsvis om kommende arrangement og turer og ønsket vel hjem.

 

Astrid Refve

Referent

 

Bilder: Jytte Birch Emmerhoff

@