LOP Rogaland Sør - Program for høsten 2019

20. mai 2019

Første medlemsmøte i LOP Rogaland Sør etter sommerferien er onsdag 25. september.

I etterkant av møtet blir det ekstraordinært årsmøte, da et styremedlem har trukket seg av familiære grunner, og oppgavene krever at vi er fulltallige. Nytt medlem blir foreslått av valgkomiteen, og info sendes ut til alle innen 25.august.

 

Det blir 3 medlemsmøter inkludert førjulsfesten, to kurs, ett bedriftsbesøk, to turtilbud og fem kulturtilbud.

Høstprogrammet for LOP Rogaland Sør inneholder 3 medlemsmøter inkludert førjulsfesten, to kurs, ett bedriftsbesøk, to turtilbud og fem kulturtilbud. Hele programmet er vedlagt. Vedlagt er også svarkort for foreløpig påmelding (ikke bindende).

 

Dokumenter

@