Hallo Stavanger-pensjonistar, som har jobba i offentlig sektor! Velkommen til infomøte om LOP! Tid og sted: Torsdag 15. november kl. 18.00, på Skipper Worse, Ledaal, Erling Skjalgssons allé 10, Stavanger. Gratis inngang.

10. november 2018

Stavanger-pensjonistar, som har jobba i offentlig sektor!

Velkommen til infomøte om LOP!

Tid og sted: Torsdag 15. november kl. 18.00, på Skipper Worse, Ledaal, Erling Skjalgssons allé 10, Stavanger. Gratis inngang. 

Vi starter kl. 18.00 med Johs Ringås, som synger Stavangerviser. Så blir det korte orienteringer om LOP av leder Martha J Ulvund m.fl. Innimellom blir det kaffe, drøs og noe å bite i.

Hallo Stavanger-pensjonistar, som har jobba i offentlig sektor!

Velkommen til infomøte om LOP!

Tid og sted: Torsdag 15. november kl. 18.00, på Skipper Worse, Ledaal, Erling Skjalgssons allé 10, Stavanger. Gratis inngang. 

Vi starter kl. 18.00 med Johs Ringås, som synger Stavangerviser. Så blir det korte orienteringer om LOP av leder Martha J Ulvund m.fl. Innimellom blir det kaffe, drøs og noe å bite i.

LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister) er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. LOP er landets eldste og nest største pensjonistforbund, og er politisk og livssyns nøytralt. Våre rådgivere gir gratis profesjonell rådgivning og bistand i pensjons- og arv/boskifte-spørsmål. Vi ha full drøftingsrett ved lønnsoppgjør og statsbudsjett, og er høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og rettigheter. Se www.lop.no

LOP har 31 lokallag i 14 fylker. LOP Sandnes og Jæren ble stiftet i 1997. Fra årsskiftet 2015-16 opphørte LOP Stavanger som eget lag, og gikk sammen med Sandnes og Jæren, som nå omfatter alle kommunene i sørfylket. Med noe under 1000 medlemmer er vi landets største lokallag, men ønsker flere. Stavanger, sørfylkets største by, har bare vel 100 medlemmer. Vi trenger flere medlemmer fra Stavanger!

Lokallaget har møter med spennende foredrag, turer, bedriftsbesøk, kulturtilbud mm. Utfordringer for LOP er underregulering av pensjonene (0,75 % årlig), dårligere skatteutvikling, lavere økning av minstefradraget, og økt trygdeavgift. Det bærer mot større forskjeller. Ingen er tjent med denne utviklingen. Flere medlemmer gir styrke.

Velkommen til møte!

LOP-logo.jpg
@