Bedriftsbesøk 1. oktober 2019 til Øglænd System AS på Øksnevad

20. mai 2019

Øglænd System AS er den eneste gjenlevende Øglændbedriften her i distriktet. Alle de andre er forsvunnet, oppkjøpt, nedlagt, osv. Bedriften ble grunnlagt i 1977. Den startet med universelle opphengssystem, kabelbruer, ol. Nå er de på det internasjonale markedet, har produksjonslokaler i Norge, Malaysia og Kina, og en fabrikk under oppførelse i Russland. Bedriften har kunder innen olje og gass, infrastruktur, skipsbygging, vindenergi, vannbehandling, fiskeoppdrett mm.  

Besøket hos Øglænd System AS starter kl. 1600. Vi får først en orientering om virksomheten fra oppstarten i 1977 og fram til i dag. Mye spennende har skjedd. Vi får en omvisning i bedriften, og det blir pause med kaffe/te og noe å bite i. Lengden på besøket blir ca. 2 timer. Det er godt med P-plasser for besøkende.

 

Pris kr. 75,- (inkl. kaffe/te og noe attåt)

@