Retningslinjer for deltakere på våre reiser

Retningslinjer for deltakere på reiser i regi av LOP Sandnes og Jæren. Vær OBS på at vi har bindende påmelding til turene.

 • Reisekomiteen legger plan for reiser for to ganger om året.
 • Reiseprogrammet sendes ut til medlemmene av LOP i  januar og juni med frist for foreløpig påmelding ca tre uker senere.
 • De som melder seg, får tilsendt informasjon om antall interesserte og om reisen blir realisert.
 • Deltakerne må innbetale et depositum. Denne innbetalingen regnes som bindende påmelding. Depositum blir ikke refundert i sin helhet om deltakerne senere trekker seg fra reisen. Dette varierer med turtype og avbestillingstidspunkt.
 • Restbeløpet blir innkrevd i god tid før avreise.
 • Deltakerne må ha reiseforsirkring og avbestillingsbeskyttelse. Mange har slike forsikringer i sine hjemforsikringer. Reisekomiteen kan  tilby slik forsikring,men dette faller dyrere og gjelder bare for den enkelte reise.
 • Det går fram av orienteringen for den enkelte reise hva deltakerne betaler for.
 • Medlemmene av LOP med ektefelle/samboer har førsteretten til å delta på en planlagt reise. Hvis det er ledige plasser, kan også andre delta.
 • Deltakerne må ha gyldig pass ved reiser til utlandet.
 • En tar forbehold om variasjoner i prisene for utenlandsreiser ved valutaendring.
   

Viktig: Når det gjelder reisene våre som går med fly, ber vi dere være oppmerksomme på at ved avbestilling mindre enn 3 måneder før avreise, må flyreisen betales. Dersom avbestillingen skyldes sykdom o.l. kommer avbestillingsforsikringen inn. Derfor er det viktig at den er i orden.

@