VIKTIG INFORMASJON FOR ÅRET 2022

Sendes bare ut en gang i året. Ta derfor vare på denne

Påmelding

Dersom du ønsker å delta på noen av arrangementene i programmet, fyller du ut svarkortet. Dette er en foreløpig påmelding. I god tid før hvert arrangement, får du tilsendt en giroblankett eller e-postmelding for endelig påmelding og betaling.

 

Svarkort

Dette er ferdig adressert, men husk å skrive på navnet ditt og antall deltagere på de arrangementene du vurderer å være med på. Husk også frimerke.  Om du ikke vil bruke svarkortet, kan foreløpig påmelding sendes som epost til kare.barheim@lyse.net. Frist for innsending av forhåndspåmelding står på svarkortet.

For de arrangementene du ikke krysser av for på svarkortet, vil du ikke høre mer fra oss. Men: Hører du ikke fra oss i god tid før det første arrangementet du har meldt interesse for, ber vi deg ta kontakt med Kåre Bærheim, tlf. 932 02 846 for å sjekke om forhåndspåmeldingen din har nådd fram.

 

Påmelding til reiser

For reisene gjelder bindende påmelding. Reisene har egen påmeldings-adresse og påmeldingsdato. Informasjon om dette står i programmet.

 

Adresse- , e-post- og/eller telefonendring

Medlemmer som skifter bosted, telefonnummer eller  e-postadresse, må melde fra til kasserer Jytte Birch Emmerhoff: jytte@lyse.net

 

Tilbakebetaling av deltakeravgift og billetter

 • Innbetalt beløp for deltagelse i arrangement som styret har ansvar for, (medlemsmøter, kurs, bedriftsbesøk), refunderes fullt ut dersom en gir varsel om at en ikke kan delta minst 5 dager før arrangementet.
 • Billetter kjøpt til andre arrangement (konserter, teaterforestillinger o.l.), refunderes normalt ikke.

 

Hjemmesider og facebook

 

Vi prøver å holde hjemmesiden oppdatert. Ved å klikke deg inn på adressen, vil du finne fullstendig program, aktuelle dokumenter, meldinger og informasjon fra styret. 

 

E-post

Etter hvert håper vi at mer informasjon og kommunikasjon kan gå over fra vanlig brev til e-post som både er billigere og raskere.

Vi anmoder alle som har e-postadresse om å sende oss denne. Det er også viktig å sjekke e-posten jevnlig.

 

 

Medlemstilbud

Medlemmer av LOP Rogaland Sør får oftest rabatt på varer hos nedenforstående firma. Opplys om medlemskapet ditt før du handler da rabatten kan variere betydelig. Ved større beløp kan bedriften sjekke om medlemskapet er aktivt.

 

 • Motor Forum AS, Forus og Kvål (Mitsubishi og Renault) gjelder kjøp av ny bil, uten innbyttebil
 • Monter (bygningsartikler m.m. Vårt kundenummer: LOP 304900167
 • Klingsheim Hagesenter, Tjelta (planter, m.m.)
 • Fargerike Bygg-Miljø AS, Kleppe (maling og interiør)
 • D. Nysted AS, Sandnes (maling og interiør)
 • Ernst Østvold, Sandnes (møbler og hjemkjøring)
 • Sandnes kulturhus, Stavanger konserthus og Storstova Bryne (gir rabatt på enkelte forestillinger)
 • Norengros Kjosavik AS, Hillevåg, Forus, Sandnes, Bryne, Egersund, Haugaland.  Vårt kundenummer: 302529

 

LOP sentralt har av og til også flere gode tilbud til medlemmene både når det gjelder reiser, hotell og diverse. Se i bladet vårt, «Vi i LOP», eller gå inn på nettet og les der: www.lop.no

 

Gratis, personlig bistand

LOP sentralt tilbyr gratis, personlig hjelp til medlemmene i saker der man ofte bruker advokat:

 • Bistand/veiledning i alle pensjonssaker
 • Konfidensiell bistand/veiledning i saker som berører testamente, arv, skifte, booppgjør, fremtidsfullmakt.

Informasjon om kontaktpersoner med telefonnummer og e-postadresse, står i hvert nummer av medlemsbladet «Vi i LOP».

Grasrotmidler

Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 7 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping (unntatt Flax og Extra) kan vi i vårt lokallag få 7 kroner av hver 100-lapp du spiller for.

Vi oppfordrer deg til å oppgi vårt org.nr. 983 986 056, når du tipper!

 

Verving av nye medlemmer 2022

Under pandemien mistet LOP Rogaland Sør mange medlemmer. Derfor er verving av nye medlemmer svært viktig dersom vi fortsatt skal kunne opprettholde et godt og variert medlemstilbud.

Halvårsprogrammet viser hva vi tilbyr lokalt, men LOP sentralt ivaretar også viktige oppgaver på vegne av oss som er offentlige pensjonister:

 • Offentlige ansatte har ofte hatt lavere lønn enn ansatte i privat sektor. Begrunnelsen for dette har oftest vært god framtidig pensjon. Nå er tjenestepensjonen til alle i offentlig sektor under press. LOP er eneste organisasjon som tar dette på fullt alvor.
 • LOP har drøftingsrett med regjering og storting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. I siste trygdeoppgjør hadde LOP vellykkede møter med sentrale partier om saken, og medvirket sterkt til et positivt resultat.
 • LOP er høringsinstans til departementene.
 • LOP har faste komiteer, bl.a. pensjonsutvalg, helse- og velferdsutvalg og komite for eldrerådsarbeid.

Dersom du setter pris på det vi tilbyr, fortell andre om oss og laget vårt, og inviter gjerne med aktuelle nye medlemmer til medlemsmøter og andre aktiviteter.

 

Sosialt samvær og gode opplevelser er viktig for å ha et godt liv. Vi ønsker å gi flest mulig anledning til å møtes og delta. Vårt rikholdige program gir medlemmene hyggelige og gode opplevelser. Drøs og samvær med andre gjør godt, og vi har trygge møteplasser.

Skal vi fortsatt kunne gi våre medlemmer gode og varierte tilbud, må vi være et sterkt lag, og det er medlemmene som gjør oss sterke!

 

LOP er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon, og den eneste organisasjonen som primært ivaretar offentlige pensjonisters interesser.

Bli med og verv nye medlemmer! Jo flere medlemmer, desto større politisk tyngde!

 

 

Retningslinjer for deltakere på reiser i regi av LOP

 

Det gir trygghet å reise med LOP. Du vil alltid ha andre medlemmer som bryr seg om deg, du blir godt ivaretatt og vil ha noen å snakke med. Det bør derfor ikke være noe problem å melde seg på en reise alene. LOP har som regel en kontaktperson med på turen. Han/hun samarbeider med guide, reiseleder og reiseselskap, som er de reiseansvarlige.

Det er viktig å melde fra om spesielle behov, først og fremst til reiseleder/reiseselskap, men slik informasjon er også viktig for LOP sin kontaktperson. 

 

 • Reisetilbudene sendes ut til medlemmene av LOP i januar og juni.
 • Det er bindende påmelding til alle turer der ikke annet er oppgitt.
 • Ofte kreves det legitimasjon også på innenlandsturer.
 • Deltakerne må ha reise- og avbestillingsforsikring. Mange har slike forsikringer i sine hjemforsikringer.
 • Det går fram av orienteringen for den enkelte reise hva deltakerne betaler for.
 • Medlemmene av LOP m/partner har førsteretten til å delta på en planlagt reise. Hvis det er ledige plasser, kan også andre delta.
 • Deltakerne må ha med gyldig pass, oppdatert og gyldig internasjonalt koronasertifikat,  og helsetrygdkort ved reiser til utlandet.

     Sjekk også om helsetrygdkortet ditt er gyldig, hvis ikke kontakt Helfo servicesenter tlf. 33 51 22 80 eller e-post:  post@helfo.no.

 • Ta med papirkopi av passet, eller fotografer det med mobilen.
 • Sjekk at turoperatøren har skrevet navnet ditt korrekt, likt som i passet.
 • Ved påmelding av mer enn en person, må samtlige navn og adresser oppgis.
 • Vi tar forbehold om variasjon i prisene for utenlandsreiser ved valutaendring.

Ved reiser som går med fly, vær oppmerksom på at ved avbestilling kortere enn 3 måneder før avreise, må flyreisen betales. Dersom avbestillingen gjelder sykdom eller lignende, kommer avbestillings-forsikringen inn. Det er derfor viktig at den er i orden.

 

Vennlig hilsen

for styret i LOP Rogaland Sør

 

Lokallagsleder Bjørg Brekke Sørskog

E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no   Telefon: 906 69 184

@