Molde

LOP Molde ble stiftet 16. oktober 1995. Laget ble vedtatt oppløst på ekstraordinært årsmøte 18. september 2000. På initiativ fra det daværende sentrale verveutvalg ble det innkalt til møte 8. mars 2005. 27 personer møtte fram og uttrykte ønske om å bli medlem i et nyoppstartet lokallag. Det ble valgt et interimstyre som fungerte fram til ordinært valg av styre kunne skje på årsmøtet 15. februar 2006. Allerede ved årsskiftet 2005-2006 hadde laget 88 medlemmer og er i dag et aktivt lag.

Kontakt lokallaget

Ragnhild M Bugge
e-post:rabbugge@online.no

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Styret

Leder
Ragnhild M Bugge
Tlf: 909 57 004 e-post:rabbugge@online.no

Nestleder
Bitten Linge 
Tlf: 71252156 e-post: bitten.l@online.no

Sekretær
Liv Marie Opstad
Tlf: 993 66 989 e-post:lmopstad@gmail.com

Kasserer
Birgit B. Hoel
Tlf: 922 33 529 e-post:bmbh@online.no
 
Styremedlem
Dagny Waagbø
Tlf: 452 18 285 e-post:dagny.waagbo@gmail.com
 
Varamedlemmer
Christ Allan Sylthe
Tlf. 415 57 888 e-post: christ.allan.sylthe@iscloud.com
 
Liv Malmedal
Tlf. 905 91 488  E-post: livmalmedal@icloud.com
 
Kjell Bugge
Tlf. 909 63 058 e-post:kjell.bugge@live.no
 
 
 
 
@