Molde

LOP Molde ble stiftet 16. oktober 1995. Laget ble vedtatt oppløst på ekstraordinært årsmøte 18. september 2000. På initiativ fra det daværende sentrale verveutvalg ble det innkalt til møte 8. mars 2005. 27 personer møtte fram og uttrykte ønske om å bli medlem i et nyoppstartet lokallag. Det ble valgt et interimstyre som fungerte fram til ordinært valg av styre kunne skje på årsmøtet 15. februar 2006. Allerede ved årsskiftet 2005-2006 hadde laget 88 medlemmer og er i dag et aktivt lag.

Kontakt lokallaget

Leder: Bitten Linge
e-post: bitten.l@online.no

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Bitten Linge Hatlehaugv 11 6414 Molde
71252156 bitten.l@online.no

Nestleder

Morten Lerø Mikkelivn 16, 6429 Molde
71255639 mo-ler@online.no

Kasserere

Liv Røstberg Nini Roll Ankers veg 12, 6412 Molde 71253717 97514593 liv.rostberg@hotmail.com

Bodil Ø. Jacobsen alida@online.no

Styremedlem

Kjell Bugge, Fannebostadvegen 25, 6414 Molde
71210650 / 909 63 058 kjell.bugge@live.no

Varamedlemmer

Gunvald Krueger-Johnsen
songun10@hotmail.com

Alvhild Sølsnes, Nesjestranda, 6456 Skåla
41418875 alvhilds@bluezone.no

Guri Molden, Løvsangervegen 31 6425 Molde

Revisor

Sverre Westad

Valgkomite

Anne Lise Bergseth, Margareta Dahlsvei 8 6413 Molde
71255998 alb@stjernebil.no

Lars Chr. Istad

Asta Bjørnevik

Eli Silset