Årsmelding 2012

Årsmøtet ble avholdt på Fylkeshuset, rom 101, onsdag 08.02.2013. 31 medlemmer var til stede.

Dokumenter

@