Møre og Romsdal

 • Kristiansund

  Vi er en interesseforening for pensjonister fra kommune, fylke ogstat.Ektefelle/samboer kan også bli medlem.
  Lokallaget ble stiftet 11.april 1996, og har i 2022 i underkant av 50 medlemmer.
  Vi har medlemsmøter hver måned (unntatt sommer); 4-5 møter vinter/vår, 4 møter om høsten, hvorav det siste er julelunsj.
  I tillegg har vi vår og høst medlemsturer, stort sett til ulike mål i nærområdet, men lengre turer er også aktuelt. Vi hadde for noen år siden en flott tur til Island.
  Møtene består av bl.a. aktuelle foredrag, div. informasjon, quiz, allsang; og ikke minst sosialt samvær.
  Medlemsmøtene holdes på Barmannhaugen senter, et kommunalt senter hvor ulike foreninger/organisasjoner kan avholde sine møter.
  Møtetid kl. 18-20, og møtedag er stort sett  nest siste torsdag i måneden.
  Innkalling til møtene skjer pt via SMS.
  Kontingent i 2022 er kr 500, dette inkluderer lokal og sentral kontingent.
  LOP har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør, er høringsinstans for ulike departementer mht saker som er av betydning for pensjonister-
  LOP har gratis rådgivning mht pensjon og arv/skiftesaker.

  Les mer om Kristiansund
 • Molde

  LOP Molde ble stiftet 16. oktober 1995. Laget ble vedtatt oppløst på ekstraordinært årsmøte 18. september 2000. På initiativ fra det daværende sentrale verveutvalg ble det innkalt til møte 8. mars 2005. 27 personer møtte fram og uttrykte ønske om å bli medlem i et nyoppstartet lokallag. Det ble valgt et interimstyre som fungerte fram til ordinært valg av styre kunne skje på årsmøtet 15. februar 2006. Allerede ved årsskiftet 2005-2006 hadde laget 88 medlemmer og er i dag et aktivt lag.

  Les mer om Molde
@