Møre og Romsdal

  • Kristiansund

    LOP-året 2018 står i medlemsvervingens kjennetegn. Velkommen til å ta kontakt med oss dersom du bor i Kristiansundsregionen!

    Les mer om Kristiansund
  • Molde

    LOP Molde ble stiftet 16. oktober 1995. Laget ble vedtatt oppløst på ekstraordinært årsmøte 18. september 2000. På initiativ fra det daværende sentrale verveutvalg ble det innkalt til møte 8. mars 2005. 27 personer møtte fram og uttrykte ønske om å bli medlem i et nyoppstartet lokallag. Det ble valgt et interimstyre som fungerte fram til ordinært valg av styre kunne skje på årsmøtet 15. februar 2006. Allerede ved årsskiftet 2005-2006 hadde laget 88 medlemmer og er i dag et aktivt lag.

    Les mer om Molde