Kristiansund

LOP-året 2018 står i medlemsvervingens kjennetegn. Velkommen til å ta kontakt med oss dersom du bor i Kristiansundsregionen!

Kontakt lokallaget

Leder
Margreth T. Karlsvik
Amundbergan 5, 6518 Kristiansund
Telefon: 97103881
E-post: margrethk@outlook.com

 

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Margreth Torgersen Karlsvik
Amundbergan 5, 6518 Kristiansund
margrethk@outlook.com
97103881

Nestleder

Kirsten Gujord Meese    
Langveien 63, 6510 Kristiansund    
kirsten.meese@hotmail.com
90061518

Sekretær

Tor Larsen
Kaasbølsv.1  6510 Kristiansund
tl1013@online.no
95204579 / 71672318

Kasserer

Anne Marie Vist
Amundbergan 16,  6518 Kristiansund
anne.marie.vist@gmail.com
5683087

Styremedlem

Lilian Fresk Fostervold                  
Fiolbakken 5, 6518 Kristiansund
lilianfo@online.no
92293402 / 71582949

Varamedlemmer:

1.vara: Karen Flatø
Blommenåsen 7,  6521 Kristiansund
kflatoe@online.no        
97621849

2.vara: Arve Strømman
Tennisveien 22 B, 6508 Kristiansund
arve.stromman@gmail.com
41279677

3.vara: Karl A. Johansen
Milnveien 51, 6512 Kristiansund
karl.johansen@nktv.no
97187545