Kristiansund

Vi er en interesseforening for pensjonister fra kommune, fylke ogstat.Ektefelle/samboer kan også bli medlem.
Lokallaget ble stiftet 11.april 1996, og har i 2022 i underkant av 50 medlemmer.
Vi har medlemsmøter hver måned (unntatt sommer); 4-5 møter vinter/vår, 4 møter om høsten, hvorav det siste er julelunsj.
I tillegg har vi vår og høst medlemsturer, stort sett til ulike mål i nærområdet, men lengre turer er også aktuelt. Vi hadde for noen år siden en flott tur til Island.
Møtene består av bl.a. aktuelle foredrag, div. informasjon, quiz, allsang; og ikke minst sosialt samvær.
Medlemsmøtene holdes på Barmannhaugen senter, et kommunalt senter hvor ulike foreninger/organisasjoner kan avholde sine møter.
Møtetid kl. 18-20, og møtedag er stort sett  nest siste torsdag i måneden.
Innkalling til møtene skjer pt via SMS.
Kontingent i 2022 er kr 500, dette inkluderer lokal og sentral kontingent.
LOP har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør, er høringsinstans for ulike departementer mht saker som er av betydning for pensjonister-
LOP har gratis rådgivning mht pensjon og arv/skiftesaker.

Kontakt lokallaget

Sekretær og kontaktperson
Tor Larsen
Telefon:952 04 579
E-post: tl1013@online.no

 

 

Aktuelt

 • Årsmelding 2022 for LOP Kristiansund

  Årsregnskap og årsrapport følger kalenderåret.  Styret har ansvar for driften fra årsmøte til og med neste årsmøte.

  Les mer om Årsmelding 2022 for LOP Kristiansund
 • Datahjelp på møte i LOP torsdag 16. mars

  Torsdag 16. mars var medlemmene i  LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister)  samla til møte på Barmanhaugen Seniorsenter. Leder Karen Flatø

  kunne ønske 24 medlemmer  velkommen.

  Hun åpna møtet med et ord for dagen. I fravær av vår faste pianist, leda hun allsangen og vi sang litt både på norsk, engelsk og tysk! Deretter leda hun en konkurranse om å fullføre ordtak,  som gikk greit. Styret planlegger turer og spurte møtedeltakerne om forslag og idéer og det fikk lederen.

  Dermed var det klart for kveldens «foredragsholder» - Simon Folland fra IT-avdelinga. Han informerte oss om opplegget kommunen har satt i gang på nyåret, der han er  på Barmanhaugen tirsdager 14-16  og onsdag 11-13 , samt  på tirsdager  11-13 på biblioteket.

  Les mer om Datahjelp på møte i LOP torsdag 16. mars
 • Karen Flatø ny leder i Kristiansund LOP

  Kristiansund LOP hadde årsmøte 16. februar med godt oppmøte. 22 medlemmer møtte – derav 2 nye.

  Sekretær Tor Larsen la fram årsmeldinga som viste at vi har hatt «normal» virksomhet i 2022 med 7  medlemsmøter, førsommertur til  Økosenteret på Tingvoll og hausttur til Knudtzonlunden og Frei kirke. I tillegg er vi representert i Eldrerådet, hatt felles møte med Molde LOP og Eldreombudet og deltatt på sentralt kurs i LOP, på fylkeseldrekonferansen, på informasjonsmøte om velferdsteknologi og medlemmer LOP var med og gjennomførte Eldredagen.

   

  Les mer om Karen Flatø ny leder i Kristiansund LOP
 • Årets første møte 19. januar på Barmanhaugen

  Styremedlem Karen Flatø kunne ønske 22 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte.  Hun leste en lite vintervers, før  vi sang «Jørgen Hattemaker»  og «Til  lags åt alle» som vår pianist, Lilian Fresk Fostervold,  hadde funnet fram.

  Så kunne Karen Flatø presentere leder for «Servicetorget», Siri Oterhals, for oss. Siri Oterhals fortalte at «Servicetorget» er svært sentral i arbeidet for å informere folk generelt, men ikke minst oss eldre, hvilke tilbud kommunen kan gi på svært mange områder. Sentralbordet i kommunen er det de som driver og de formidler kontakt med administrasjonen i kommunen og de sørger for at kommunens folk ringer tilbake, om folk ikke fikk kontakt. 

   

  Les mer om Årets første møte 19. januar på Barmanhaugen

Medlemstreff

Styret

 

alt

Leder

 Karen Flatø
kflatoe@online.no        
976 21 849

Nestleder

Kari Raanes Kaspersen
kari.kaspersen@neasonline.no
 970 95 103

Sekretær og kontaktperson

Tor Larsen
tl1013@online.no
952 04 579

Kasserer

Siri Hoem Ingeberg
 siriinge@online.no
 480 37 844

Styremedlem

Ingjerd Skjelvik
ingskje@online.no
911 30 336

1. vara

Louise Røst-Larsen
li-roest@online.no 
994 08 818