Kristiansund

Vi er en interesseforening for pensjonister fra kommune, fylke ogstat.Ektefelle/samboer kan også bli medlem.
Lokallaget ble stiftet 11.april 1996, og har i 2022 i underkant av 50 medlemmer.
Vi har medlemsmøter hver måned (unntatt sommer); 4-5 møter vinter/vår, 4 møter om høsten, hvorav det siste er julelunsj.
I tillegg har vi vår og høst medlemsturer, stort sett til ulike mål i nærområdet, men lengre turer er også aktuelt. Vi hadde for noen år siden en flott tur til Island.
Møtene består av bl.a. aktuelle foredrag, div. informasjon, quiz, allsang; og ikke minst sosialt samvær.
Medlemsmøtene holdes på Barmannhaugen senter, et kommunalt senter hvor ulike foreninger/organisasjoner kan avholde sine møter.
Møtetid kl. 18-20, og møtedag er stort sett  nest siste torsdag i måneden.
Innkalling til møtene skjer pt via SMS.
Kontingent i 2022 er kr 500, dette inkluderer lokal og sentral kontingent.
LOP har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør, er høringsinstans for ulike departementer mht saker som er av betydning for pensjonister-
LOP har gratis rådgivning mht pensjon og arv/skiftesaker.

Kontakt lokallaget

Sekretær og kontaktperson
Tor Larsen
Telefon:952 04 579
E-post: tl1013@online.no

 

 

Aktuelt

 • Medlemsmøte i LOP Kristiansund 14. mars.2024

  Den nye lederen i LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister) Kari Raanes Kaspersen, kunne ønske 19 medlemmer velkommen til nytt medlemsmøte torsdag 14. mars på Barmanhaugen. Hun hadde valgt et påskedikt av Hedvig Wist – tidligere LOP medlem, som gikk bort for et par år sida, som åpning på møtet. Dette møtet var lagt opp slik at vi skulle synge mye og trene våre hjerneceller gjennom quiz og hjernetrim.

  Vår kjære pianist – Lilian Fresk Fostervoll, var tilbake og hadde valgt sanger som passa til årstida, både norske, svenske og danske sanger. Med tre kjente vårsanger var tonen for møtet satt!

  Les mer om Medlemsmøte i LOP Kristiansund 14. mars.2024
 • Referat fra årsmøtet i Kr.sund LOP 15.02.2024 kl. 18.00 på Barmanhaugen

  23 medlemmer var møtt fram på årsmøtet i Kr.sund LOP 15. februar på Barmanhaugen seniorsenter. Leder Karen Flatø ønska både medlemmer og sentralstyremedlem i LOP – Kjell Bugge velkommen. Lederen fortalte at byen for 60 år sida var prega av storsildfisket og da passa det med å mimre tilbake i tid, med et «storsilddikt» av daværende redaksjonssekretær i Romsdalsposten – Paul «Puch! Ohrvik. Det var nok mange som kjente seg igjen i diktet.  

  Les mer om Referat fra årsmøtet i Kr.sund LOP 15.02.2024 kl. 18.00 på Barmanhaugen
 • Medlemsmøte 18.01.24. Tema: "Kystkvinnene"

   

  LOP – Kristiansund holdt medlemsmøte torsdag 18. januar på Barmanhaugen, der 20 medlemmer var møtt fram. Nestleder Kari Raanes Kaspersen ønska velkommen i leder Karen Flatøs fravær. Deretter sang vi «De nære ting», som ei innledning til kveldens kåseri.
  Nestlederen kunne så presentere kveldens kåsør - den tidligere politiker og ferjeskipper John Harry Kvalshaug, som ville fortelle oss om kystkvinnene.

  Han ga oss et godt innblikk i forholda for folk - og spesielt kvinnenes situasjon på siste del av 1800 – tallet og første del av 1900- tallet.
  De hadde få rettigheter, mennene bestemte. Mennene var på fiske – kvinnene hadde ansvar for gard og barn

  Les mer om Medlemsmøte 18.01.24. Tema: "Kystkvinnene"
 • Julemøte 2023 LOP Kristiansund «Bilgrimstur»

  LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister) hadde sitt julemøte torsdag 7. desember på Barmanhaugen Seniorsenter.

  Leder Karen Flatø kunne ønske 26 medlemmer og gjester velkommen til årets siste møte. Hun tente et adventlys og leste et kort vers. Med kantor Julija Bujanovaite – Sokol fra Frei kirke ved pianoet, sang vi «Den gamle sang» - en julesang vårt tidligere medlem Hedvig Wist, hadde skrevet på 1970 -tallet. Hun var et fast innslag med dikt, fortellinger og sangtekster på julemøtene og var nok sakna av mange.

  Les mer om Julemøte 2023 LOP Kristiansund «Bilgrimstur»

Medlemstreff

Styret

 

alt

Leder

Kari Raanes Kaspersen
kari.kaspersen@neasonline.no
 970 95 103

Nestleder

Ingjerd Skjelvik
ingskje@online.no
911 30 336

Sekretær og kontaktperson

Tor Larsen
tl1013@online.no
952 04 579

Kasserer

Siri Hoem Ingeberg
 siriinge@online.no
 480 37 844

Styremedlem

Hans Lauvstad
ha-fredr@online.no
478 984 24

1. vara

Louise Røst-Larsen
li-roest@online.no 
994 08 818

2. vara

Elin Lillevik
elin.lillevik@gmail.com
971 88 137

3. vara

Herdis Marsteen
herdis-m@online.no
952 76 049

 

 

 

@