Kristiansund LOP, referat møte 18.04.24 Emne: Trim og turer ved Hanne Fladsetøy.

Leder Kari Raanes Kaspersen kunne ønske 22 medlemmer velkommen til LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister) sitt medlemsmøte på Barmanhaugen torsdag 18. april.
Spesielt ønska hun Hanne Fladsetøy, fagkoordinator for fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen, velkommen.

Lederen åpna møtet med et vårdikt av vårt tidligere medlem – Hedvig Wist. Vår pianist Lilian Fresk Fostervold fulgte opp og hadde funnet fram noen vårsanger, som vi kjente godt.

Deretter fikk Hanne Fladsetøy ordet. Hun har overtatt fagkoordinatorjobben for friluftsliv i kommunen og holder til på Servicetorget i «Jonas Eriksen huset», og arbeider med å legge til rette for alle ulike brukergrupper – ikke minst de eldre i kommunen. Hun viste oss bilder og kart over friluftsområdene og fortalte om det store arbeidet som er gjort på Freiøya – ikke minst av Freimarkas venner og skoleforeldregrupper. Det er etterhvert lagt til rette for rullestoler og rullatorer på mange  turveier. Hun viste oss områder i kommunen som er gjort lett tilgjengelig både for turer og opphold.  Vi fikk også se hvordan en kunne gå inn på nettet, der en kunne finne oversikt over turer, med kart og beskrivelser. Til slutt kom hun inn på «Stikk Ut» med mange turmål, og som er et samarbeide mellom fylket og kommunene. De som kan bruke «apper» - finner utrolig mange gode turbeskrivelser, slik at folk kan se hvilke turer som kan passe for den enkelte. Hun viste også til at kommunen vil invitere til turgrupper gjennom «Friskliv og mestring» - med oppstart 2. mai.

Lederen takka for en svært god orientering og overleverte blomster til Flatsetøy.

 

Da var det klart for pause, med kaker og vafler og masse prat rundt bordene.  Etter maten sang vi flere vårsanger fra våre skoledager, som folk likte godt.
 

Karen Flatø og Margreth Karlsvik hadde sett på turalternativ før sommeren og la fram forslag om tur til Smøla torsdag 30. mai. Det blir ikke busstur, men i privatbiler. Det blir lagt opp til stopp ved Kulisteinen, Villsausenteret og langs veien til Hopen, før turen ender opp på Veiholmen. Der blir det guiding og middag. Tilbaketuren går over Ny Jordfeltet, der det legges opp til en stopp. Tilbake på Edøya håper komiteen at det kan bli en tur innom Edøy kirke. Påmelding vil skje på et seinere tidspunkt. Til hausten planlegges det en «bytur» til Brunsvikens Reperbane. Etter et par sanger pianisten  hadde funnet fram og trekning av utlodning, kunne leder Kari Raanes Kaspersen takke for et godt oppmøte og håpet at mange ville bli med på turene og ønska alle tilbake til første møte til hausten  - 19. september.

 

Tor Larsen

sekretær

@