Medlemsmøte med besøk av folkehelsekoordinator

Lokallaget vårt hadde medlemsmøte torsdag 3. mai med god oppslutning. Det var et møte med mye allsang, som vår pianist Lilian Fresk Fostervold hadde valgt ut.

Hovedinnslag på møtet, var informasjon av byens folkehelsekoordinator – Bente Elshaug. Hun fortalte om  opplegget som Kr.sund kommune i samarbeide med «Stikk Ut»,   hadde lagt opp for de eldre i kommunen. Det var et opplegg som skulle få de eldre til å holde seg i aktivitet – noe som vil være forebyggende og helsefremmende for alle. For de aller sprekeste har det vært gode tilbud, men kommunen har nå funnet fram til enkle og kortere turer i folks nærmiljø og hun viste til alle kulturløypene folk kan finne på nett.

De aller fleste av turene kan gåes med rullator og rullestol.

alt

Hun fikk både spørsmål og kommentarer og det kom bl.a. fram et ønske om å få en minioversikt med kart og beskrivelser av hva en kan se. Som takk fikk Bente Elshaug en fin blomsterbukett av vår leder – Margreth Karlsvik.

Noen av styremedlemmene hadde bakt gode kaker, som vi koste oss med i pausa, sammen med trivelig prat rundt bordene.

alt

Etter pausa informerte lederen om turen rundt Averøya 4. juni og at frist for påmelding blir 24. mai. I tillegg viste hun til haustens møteplan.

Lederen og  nestlederen Kirsten Gujord  Meese hadde vært på  LOP’s  organisasjonskurs på Gardermoen. De orienterte om innholdet og  medlemmene  fikk høre om LOP’s syn på forholdet til de sentrale myndighetene og at LOP i drøftingene med departementet hadde bedt om endring av underreguleringa av pensjonene og at pensjonistene må ligge på samme utvikling som lønnstakerne.

 

Tor Larsen, sekretær

@