Orientering om Frivilligsentralen Kristiansund

Leder av Frivilligsentralen Kristiansund Lill Andersen kåserte på medlemsmøtet 20.04.2023.

 

Leder Karen Flatø kunne ønske 21 medlemmer velkommen til møte i LOP på Barmanhaugen torsdag 20.04. Med vår pianist Lilian Fresk Fostervold ved pianoet sang vi to vårsanger.

Sekretær Tor Larsen viste til at vi nærma oss tida byen blei bomba i 1940. Han viste noen bilder før, under og etter krigen med kommentarer.  Den eldste til stede på møtet kunne nikke gjenkjennende til mange av bildene, men de fleste var ikke født før etter krigen og for dem var mange bilde ukjente,

Etter bildekåseriet var det klart for vafler, kaker, kaffe og té. Folk fikk god tid til å prate sammen. Samtidig gikk også loddsalget rundt om på bordene.

Etter at pausa var over, var det tid for Jeanette Lille Andersen fra Frivillighetssentralen. Hun var daglig leder der og hadde mye på hjertet og vi fikk virkelig greie på hva de dreiv med. Det er først sist  haust de kom ordentlig i gang med virksomheta. De arbeider med å hjelpe familier – særlig barna, med fritidsaktiviteter som ikke dekkes av det offentlig. Men har også mange aktiviteter som småbarnstreff, brettspill, Eldres Hus, allsang for alle, åpen kafé og diverse tilbud til innvandrere.  Lokalene de har i den gamle slakterbutikken til Gaupseth, er allerede blitt i minste laget og de ønsker seg større lokaler. Frivillighetssentralen har også drevet mye med innsamling og utlån av sportsutstyr – noe som har vist seg å være svært populært.

I følge Lille Andersen har de innleda samarbeide med ungdomskolene og videregående skole. Det ser hun fram til. I år er det Frivillighetssentralen som skal ha ansvar for TV -aksjonen. Det samme gjelder organisering av Natteravnene – der heile 72 frivillige har meldt seg på.  I det heile kunne Andersen fortelle om så stor aktivitet, at hun hadde spilt inn «Norges Bankbygget» som framtidig «Frivillighetens Hus»!

 

Etter dette  innslaget, fikk hun flere kommentarer og spørsmål, før leder Karen Flatø takka for et friskt innslag  og overrakte en blomsterbukett. Hun informerte så om tur til Averøy Bygdemuseum 1. juni. Så var det klart for loddtrekning og vi avslutta med  2 nye vårsanger, før lederen takka for frammøtet.

 

Tor Larsen

sekretær

 

alt

@