Medlemsmøte i LOP Kristiansund 14. mars.2024

Den nye lederen i LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister) Kari Raanes Kaspersen, kunne ønske 19 medlemmer velkommen til nytt medlemsmøte torsdag 14. mars på Barmanhaugen. Hun hadde valgt et påskedikt av Hedvig Wist – tidligere LOP medlem, som gikk bort for et par år sida, som åpning på møtet. Dette møtet var lagt opp slik at vi skulle synge mye og trene våre hjerneceller gjennom quiz og hjernetrim.

Vår kjære pianist – Lilian Fresk Fostervoll, var tilbake og hadde valgt sanger som passa til årstida, både norske, svenske og danske sanger. Med tre kjente vårsanger var tonen for møtet satt!

Lederen fortalte at Karen Flatø hadde sagt seg villig til å være leder i turkomiteen og lederen ønska et medlem til. Margreth Karlsvik tok utfordringa og da skulle turopplegg før og etter sommeren være i de beste hender!

 

Karen Flatø delte opp møtedeltakerne i 6 grupper og hadde med en artig, men kanskje litt vanskelig quiz.  Flere strevde med å finne fram til et fornuftig svar, og to lag delte førsteplassen. Et av svara dreide seg om 1000 års jubiléet for Trondheim, og før vi tok flere sanger kunne vår pianist Lilian fortelle fra jubileet, for hun var med i deler av underholdninga der.

 

Etter sangene var det mat og utlodning. To av styremedlemmene hadde laga hver si kake, og de falt i smak!

 

LOP har 2 representanter i Eldrerådet – Kirsten Gujord Meese og Karl Erling Halseth og de orienterte om aktiviteten i rådet. De første møtene hadde det vært mye orientering fra ulike etater. Men noen saker har de begynt å arbeide med, bl.a. med TT - kortordninga, som er blitt skåret ned. Dette har Eldrerådet protestert mot. Eldrerådet har også tatt opp at «Fram» må sette opp bussrutene i alle busskur. Den økonomiske situasjonen innafor Helse er vanskelig. De håpte å kunne komme tilbake for å diskutere dette og andre saker.

Lederen takka de to for orienteringa. Vi fortsatte med flere sanger før Louise Røst- Larsen satte i gang med hjernetrim – gruppevis. Dette syntes også folk var en artig og fin form for konkurranse! Etter trekninga kunne lederen opplyse om neste møte 18. april, der Hanne Fladsetøy vil orientere om fotturer for eldre.

 

Tor Larsen

sekretær

alt

alt

 

 

@