Medlemsmøte 18.01.24. Tema: "Kystkvinnene"

 

LOP – Kristiansund holdt medlemsmøte torsdag 18. januar på Barmanhaugen, der 20 medlemmer var møtt fram. Nestleder Kari Raanes Kaspersen ønska velkommen i leder Karen Flatøs fravær. Deretter sang vi «De nære ting», som ei innledning til kveldens kåseri.
Nestlederen kunne så presentere kveldens kåsør - den tidligere politiker og ferjeskipper John Harry Kvalshaug, som ville fortelle oss om kystkvinnene.

Han ga oss et godt innblikk i forholda for folk - og spesielt kvinnenes situasjon på siste del av 1800 – tallet og første del av 1900- tallet.
De hadde få rettigheter, mennene bestemte. Mennene var på fiske – kvinnene hadde ansvar for gard og barn

De gikk med stadig engstelse om forsørgerne kom heim fra havet. Kvalshaug viste til uvær som tok mange fiskeres liv og bautaene som var reist over dem.  Vi fikk høre om forliset til fiskebåten «Godthåb», leiteaksjonen og at bare på denne båten kom 4 brødre, en far og sønn bort og igjen satt 5 enker og 18 barn.  Slik opplevdes hverdagen for mange ute ved kysten. Han fortalte historia om Ellen Røsand fra Averøya, gift 3 ganger og enke 3 ganger, med 8 barn, som arbeidet på klippfiskbergan, der enkelte barn måtte være med henne på arbeide.  Hun var forøvrig bestemor til radiomannen Rolf Kirkevåg.

Sjøl om mange hadde behov for hjelp, følte mange kvinner at det var ei skam å be om hjelp fra det offentlige – ikke minst sosialhjelp. Men rundt om i fiskeværene og grendene hjalp folk hverandre.  Med slik god nabohjelp kom mange gjennom vanskelige år.

Uten disse kystkvinnene hadde ikke Norge vært slik det er i dag. Han avslutta at han var ydmyk og følte en stolthet for disse kvinnene, som har lagt grunnlaget for det samfunnet vi har rundt oss! 

 

Nestlederen takka for et innsiktsfullt kåseri og overleverte blomster som en liten takk til Kvalshaug.

Etter kåseriet kom vafler, kaker, kaffe og te på bordene og møtelyden kunne prate om det vi hadde hørt. 

Sekretæren informerte om enkelte lagssaker. Han viste til at LOP har to repr. i Eldrerådet og oppfordra medlemmene til å kontakte Karl Erling Halseth og Kirsten Gujord Meese om de hadde noe de ville informere dem om.
Årsmøtet vil bli 15. februar og vi får besøk av sentralstyremedlem Kjell Bugge.

 

Etter trekning blei det nok en sang før nestleder Kari Raanes Kaspersen kunne takke for oppmøtet og ønska alle vel heim.

 

Tor Larsen

sekretær

alt

 

@