"Normoria" - Kristiansunds nye kulturhus

Medlemsmøte LOP Kristiansund 19.10.23.

Rekordstort oppmøte!

 

Kristiansund LOP er bare på litt under 50 medlemmer, men jammen møtte ikke halvparten av dem opp på siste medlemsmøte! 25 medlemmer på et vanlig møte; det tror jeg er første gang i lagets historie. Medlemsmøte ble som vanlig holdt på «Barmanhaugen» - byens seniorsenter.

Lagets leder, Karen Flatø åpna møtet med å ønske alle vel møtt.
Hun starta møtet med å lese et dikt om «Elva», som falt i god jord

Direktør ved Nordmørsmusea, Eigunn Stav-Sætre, var invitert til orientering om Kristiansunds nye kulturhus, «Normoria», som er under oppføring.  

Stav-Sætre var litt forsinket pga manglende barnevakt, og måtte ta med seg 2-åringen sin. Heldigvis er et av medlemmene en god nabo av dem, og gutten roet seg i fanget hennes, sovnet, og sov under hele foredraget.

 

Eigunn Stav-Sætre, tidligere kultursjef i kommunen i 11 år, nå fersk direktør på «Nordmørsmusea», holdt oss i ånde i 45 min.  Vi fikk høre om opptakten til kulturhuset - som daværende kulturminister Trine Skei Grande hadde en viktig finger med i. Arbeidet med å skaffe finansiering har tatt lang tid.
Men med lovnader om større bidrag fra staten og fylket, der kommunen også må ut med betydelig bidrag, fikk en avvikla arkitektkonkurranse.
Hun informerte om innholdet i bygget, som foruten å være tilholdssted for operaen, også skal ha bibliotek, museum og kulturskole som viktige aktører i huset. Bygget får kafé ved biblioteket, det blir utstillingsplass for museet og biblioteket med felles formidlingsrom.

Bygget skal sjølsagt ha universell tilkomst og utforming.
Kulturhuset ligger på tomta til den gamle «middel»/ungdomsskolen. Litt av den gamle bygningen står igjen, og undervisning i dans og ballett skal være i den «gamle gymsalen»! 70-80 tilsatte skal holde til i bygningen.

 

Utsprenging av området er ferdig, og folk kan sjøl se hvordan bygget vil reise seg og deler av huset (heishuset) kommer til å rage ganske høgt. Bygget vil få mye glassvegger – utvendig mur med innvendige flater av tre. Hun var bekymra for materialkostnadene, som har eksplodert de siste 2 år, men hun meinte at en skal kunne klare å holde seg innafor rammene.  Det blir et bygg med mange kompetansearbeidsplasser; i tillegg til det nye Campus som også er under bygging.
Det blir også en uteplass med benker oa.
Bygget blir en plass å være og oppsøke uten å måtte legge igjen penger, avslutta Eigunn Stav -Sætre.

 

Hun fikk varm applaus fra et publikum, som stilte spørsmål underveis. Leder Karen Flatø overrakte en blomsterbukett som takk for at hun stilte opp.

 

Dermed var det klart for pause med kaffe, te, kaker og utlodning.

Etter pausen orienterte sekretæren om «Åpen brannstasjon 9. november kl. 11-13».
Styret har sendt forslag på Kirsten Gujord Meese som vår kandidat til Eldrerådet, og Karl Erling Halseth som vår varakandidat. Sekretæren fortalte også om at LOP sentralt oppfordrer oss til å jobbe for å få med flere medlemmer. Skriv fra sentralt er gjennomarbeidet av kassereren, slik at lokale opplysninger er kommet med; han oppfordra folk til å ta med seg et eller flere eks. og gi til kjente som har vært offentlig tilsatte.

 

Lederen holdt deretter en quiz, som folk likte, da mange klarte nesta alle spørsmåla!  Etter trekninga takka lederen for det gode oppmøtet og ønska alle velkommen til neste møte – torsdag 23. november – der temaet blir «Campus».

 

Tor Larsen

Sekretær

 

 

 

 

PS: Det har nå kommet melding om at både Kirsten Meese Gujord og Karl Erling Halseth er valgt inn i eldrerådeti Kristiansund. Det vil si at LOP Kristiansund har fått 2 av totalt 6 medlemmer fra pensjonistforbundene. Så flott! I tillegg er det 2 politisk valgte medlemmer.

 

alt

 

@