MEDLEMSMØTER I 2016

Her finner du oversikt over alle våre medlemsmøter i løpet av året.

MØTEFREKVENS, VÅREN 2016.

O

MØTER

STED

TID

FOREDRAG

19.01

Styremøte

SERVICEKONTORET

11.OO

 

26.01

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

Styreleder, LOP

Torild Hofstad

10.02

Styremøte

Barmanshaugen

11.00

 

16.02

Medlemsmøte

Barmanshaugen

16.00

Marie/Hedwig

10.03

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

Bjørn Jakobsen/

Tor Larsen

14.04

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

Arvid Fjærli

26.05

Medlemsmøte

Våravslutning

Barmanshaugen

17.00

Helge Ulseth

Høst, 2016

DATO

MØTER

STED

TID

FOREDRAG

13.09

Styremøte

Barmanshaugen

11.00

 

15.09

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

Ikke fastlagt

13.10

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

---«----

08.11

Styremøte

Barmanshaugen

11.00

 

10.11

Medlemsmøte

Barmanshaugen

17.00

Ikke fastlagt

07.12

Medlemsmøte

Sanitetslokalet

13.00

Ikke fastlagt

 

 

 

 

 

Foredrag er satt opp med forbehold.

 

@