Gjenreisningsbyen

Medlemsmøte i LOP 21. september.

 

Leder i LOP (Landsforbunder for offentlige pensjonister) i Kr.sund  - Karen Flatøy, kunne ønske 21 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte. Med henne som «oppsanger» sang vi «Mellom bakkar og berg ut med havet». Hun informerte om kveldens program og ga så ordet til sekretæren, som hadde laga til et bildekåseri om  gjenreisingsbyen

En del av medlemmene hadde  opplevd gjenreisingstida, men var nokså unge. Bildene sekretæren viste, var i all hovedsak bilder fra Nordmøre Museum og tidligere journalist Stein Settem. Det var ikke alle bildene kåsøren var heilt sikre på, men med to «innfødte» 90 åringer og våkne 70 og 80  – åringer, blei trolig all tvil lagt til side.

Mange syntes det var interessant å se hvordan bykjernen  utvidet seg, mens andre nikka gjenkjennende til hus og områder som ikke finnes i byen i dag. Når den flotte parken med de fine grasplenene blei vist, kom det mange kommentarer. Plenene skulle ikke en ikke leke eller gå på – til stor undring for de som hadde flytta til byen etter 1980.

Kåsøren  avslutta med et bilde fra Nordlandet rundt 1969 – der flyplassen var under bygging. Løkkemyra og området i retning flyplassen var jo på den tida fortsatt prega av gardsdrift og noen få bolighus – til stor forskjell fra Futura og alle de store forretningsbygga som er kommet etter 1970.

 

Etter kåseriet serverte styret svele og sjokoladekake, og folk fikk tid til å prate sammen. Utlodninga foregikk også i spisepausa.

Etter pausa, fikk Louise Røst-Larsen ordet. Hun viste bilder fra de to turene vi har hatt. Den første turen gikk til Kvernes Gamle bygdemuseum – for første gang med buss og sjåfør Rønning. Der blei vi mottatt av bestyrer Vorpbukt, som tok oss med til museets nyeste avdeling – den gamle skolen fra Bådalen – der vi var den første besøkende forening etter åpninga ett par dager før. Med mange gamle lærere på turen, var dette høgdepunktet for dem.

Årets hausttur gikk torsdag 14. september – også med buss, etter den gode opplevelsen vi hadde på vårturen. Røst- Larsen viste bilder fra Phillipshaugen i Øksendalen, et svært trivelig besøk og omvisning hos bestyrer Jarle Stavik på Leikvin i Sunndal og avslutta med en bedre middag på Tingvoll Brygge.

 

Møtet blei avslutta med opplysninger om at datahjelpa på Barmanhaugen er kommet i gang  - tirsdager 14-16 og onsdager 11 – 13. Dessuten blei det informert om Eldredagen, som i år holdes 2. oktober på Barmanhaugen. Det blir 3 arrangement og folk blei oppfordra til å delta.

Etter dette kunne leder Karen Flatøy takke for godt frammøte og ønska velkommen tilbake til nytt møte 19. oktober.

Tor Larsen

sekretær

 


alt

@