Karen Flatø ny leder i Kristiansund LOP

Kristiansund LOP hadde årsmøte 16. februar med godt oppmøte. 22 medlemmer møtte – derav 2 nye.

Sekretær Tor Larsen la fram årsmeldinga som viste at vi har hatt «normal» virksomhet i 2022 med 7  medlemsmøter, førsommertur til  Økosenteret på Tingvoll og hausttur til Knudtzonlunden og Frei kirke. I tillegg er vi representert i Eldrerådet, hatt felles møte med Molde LOP og Eldreombudet og deltatt på sentralt kurs i LOP, på fylkeseldrekonferansen, på informasjonsmøte om velferdsteknologi og medlemmer LOP var med og gjennomførte Eldredagen.

 

Kasserer Siri Ingeberg la fram rekneskapet , som viste et overskott, noe som må tilskrives at vi siste 2 år ikke har hatt utgifter til leie av møterom. Kommunen har satt i stand det gamle eldresenteret, slik at det nå står til disposisjon for foreninger som arbeider med eldre. Vi har ikke meir enn 47 medlemmer ved årsskiftet, men opplever at medlemsmøtene samler opp til 25 medlemmer!

 

Valgene var godt i varetatt av valgkomitéen, som hadde gjort en god jobb og til og med klart å finne en ny leder!

Karen Flatø, tidligere styremedlem og varaleder, blei ny leder, Ingjerd Skjelvik gjenvalgt som styremedlem og Kari Raanes Kaspersen nytt styremedlem. Vara til styret: Louise Røst-Larsen (ny), Kirsti Engvig (gj.v.) og Randi Furseth (gj.v.) Revisoren, Rolv Sverre Fostervold og vara Anne Marie Vist blei også gjenvalgt.

 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, blei det deilige smørbrød og småkaker med kaffe og te og hyggelig prat rundt bordene og loddbøkene blei sendt rundt.

Etter pausa orienterte Tor Larsen om den nye datahjelpa for eldre. Lederen i Eldrerådet, Ellen Thorsø, som er medlem i LOP, orienterte fra Eldrerådet og ga møtedeltakerne en grundig  oversikt over arbeidet med planene for det nye sjukehjemmet.

Etter et par sanger med vår pianist Lilian Fresk Fostervold ved pianoet, blei de trekning av gevinstene. Vår nyvalgte leder, Karen Flatø kunne takke for tilliten, og retta en stor takk til Ellen Thorsø for ei svært god orientering om sjukehjemsplanene og ønska alle vel heim og velkommen til nytt møte 16. mars.

 

Tor Larsen, ref.

 

alt

@