«Campus» tema på møte i Kristiansund LOP 23. november

LOP - Landsforbundet for Offentlige Pensjonister i Kr.sund – hadde medlemsmøte 23. november på Barmanhaugen. Det var godt oppmøte av medlemmer og noen gjester. Leder Karen Flatø åpna møtet med å lese noen ord til ettertanke. Hun kom også inn på det vellykka møte om Normoria og kunne hilste fra foredragsholderen.

Så kunne hun presentere dagens foredragsholder -   Roland Mauseth, som skulle fortelles oss om «Campus».

Han er leder i driftsselskapet og den som koordinerer arbeidet. Første byggetrinn er allerede ferdig utvendig, men Mauseth starta med å gi oss en oversikt over forhistoria til «Campus». 

Kr.sund er en av få større bykommuner som ikke har egen høgskole.  Byen har riktignok hatt sitt høgskolesenter, men mangla fagmiljø og hatt få studenter.

De sentrale myndigheter sa imidlertid klart fra at flere høgskoler ikke skulle opprettes. Næringsforeninga, Kr.sund kommune, fylkeskommunen og flere av distriktshøgskolene gikk sammen om å arbeide for et høgskolesenter. De fikk staten til å støtte arbeidet og bevilge penger til at det skulle etableres og drives et «Campus».

En kom fram til andre samarbeidsparter, som kom inn med forslag på tomt og bygg – Reitangruppa og Bane Nor Eiendom. De var utbyggere og Reitangruppa  satt på ei aktuell tomt – «Rutebilstasjonen». Med dette utgangspunktet kunne Roland Mauseth vise til at det første byggetrinnet allerede var kommet langt. Vi fikk se hvordan bygget ville ta seg ut både innvendig og utvendig og han var opptatt av at bygget skulle et «miljøbygg» - ikke minst for studentene og de tilsatte. Denne presentasjonen viste at å være student ved «Campus» i Kr.sund, ville oppleves temmelig annerledes enn LOP medlemmenes skole- og studietid.

Etter orienteringa fikk han flere spørsmål. LOP - leder Karen Flatø takka for ei god orientering og overrakte Mauseth en blomsterbukett!

Etter dette var det klart for kaffepause med kake og svele. Praten gikk livlig og utlodningsskåla gikk rundt på bordene.

Etter pausa orienterte sekretæren om at LOP har fått 2 representanter i Eldrerådet: Kirsten Gujord Meese og Karl Erling Halseth. Han ba medlemmene om å ta kontakt med dem eventuelt med styret om det var noe de ønska å ta opp om eldre og kommunen.

Etter trekkinga kunne lederen takke for oppmøtet og ønska alle velkommen til julemøte 7. desember.

alt

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

@