Årets første møte 19. januar på Barmanhaugen

Styremedlem Karen Flatø kunne ønske 22 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte.  Hun leste en lite vintervers, før  vi sang «Jørgen Hattemaker»  og «Til  lags åt alle» som vår pianist, Lilian Fresk Fostervold,  hadde funnet fram.

Så kunne Karen Flatø presentere leder for «Servicetorget», Siri Oterhals, for oss. Siri Oterhals fortalte at «Servicetorget» er svært sentral i arbeidet for å informere folk generelt, men ikke minst oss eldre, hvilke tilbud kommunen kan gi på svært mange områder. Sentralbordet i kommunen er det de som driver og de formidler kontakt med administrasjonen i kommunen og de sørger for at kommunens folk ringer tilbake, om folk ikke fikk kontakt. 

 

Hun hadde mottatt forespørsel fra styret i LOP  før møtet,  om hvordan det vil gå med datahjelpen de eldre hadde på Barmanhaugen i haust, men som uteble siste 2 måneder. Her kunne Oterhals berolige oss, om at «Data-Simon» ville fortsette arbeidet sitt, men på andre tidspunkt. Det vil bli informert om dette noe seinere. Vi fikk også høre at folk kan komme på «Servicetorget» og få snakke med folk bl.a. fra helseetaten. De kan hjelpe folk med å fylle ut søknader og informere om hjelp folk kan ha krav på. Ledsagerbevis, transportkort, bostøtte og strømstøtte var noen av områdene som «Servicetorget» kan hjelpe med.  Folk skal ikke nøle med å kontakte «Servicetorget» – ingen spørsmål er for dumme!

Hun fikk mange spørsmål, stor applaus og blomster fra LOP.

 

Etter denne flotte informasjonen om «Servicetorget», kunne styret  by på kaker, kaffe og te, og denne gang var det kasserer Siri som sto for kakene.

I løpet av pausa blei det solgt lodd og det var tydelig at folk hadde det trivelig rundt bordene.

Etter pausa informerte sekretæren om «Operettekveld», som operaen inviterer til på Barmanhaugen onsdag 15. februar. Vår pianist hadde funnet 2 gamle, kjære sanger som vi sang til slutt. Etter trekninga, takka møteleder Karen Flatø for at så mange kom og ønska alle tilbake til årsmøtet 16. februar.

 

Tor Larsen

sekretær

 

alt

alt

 

@