Årsmøte og medlemsmøte 16. februar

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte! Tid og sted: Torsdag 16. februar 2023 på Romsdalsmuseet/Krona fra klokken 13.00 - 15.00

ÅRSMØTESAKER

Sak 1:             Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Sak 2:            Valg av møteleder og sekretær

Sak 3:             Valg av 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen

Sak 4:             Årsmelding for kalenderåret 2022, se vedlegg

Sak 5:             Regnskap for kalenderåret 2022, se vedlegg

Sak 6:             Forslag til budsjett for 2023, se vedlegg

Sak 7:             Innkomne saker

Sak 8:             Informasjon fra styret

Sak 9:             Valg, jf. valgkomiteen sitt forslag til medlemmer
 

HER FINNER DU ÅRSMELDING FOR 2022

HER FINNER DU REGNSKAP FOR 2022

 

VANLIG MEDLEMSMØTE

Tema: «Søren Kierkegaard - Angsten og håpet» v/Peder Gravem, professor eremitus, Sunndal

«Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til daglig velbefinnende og har gått fra enhver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå fra den. Når man slik fortsetter å gå, så går det nok!» Søren Kierkegaard

Kaffe/mat og loddsalg etterpå.

 

VEL MØTT! 
Hilsen styret i LOP Molde v/Liv Marie Opstad, sekr.

@