Velkommen til det første medlemsmøtet i LOP Molde våren 2023

Torsdag 26. januar kl. 13.00 har vi årets første medlemsmøte på Romsdalsmuseet/Krona. Dagens tema er »Innbyggerlaben i Molde kommune» v/Mette Jane Holand som vil snakke om medvirkning i samfunnet vårt. 

Innbyggerlaben skal være en ny måte å tenke samfunnsutvikling på, der flere blir med - et sted for nye tanker og ideer om hvordan samfunnsoppgaver kan løses. Laben finansieres med midler fra fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional motor», i første omgang som er toårig prosjekt.

 

alt

Innbyggerlaben var tema på årets Nyttårskonferanse i Molde og var omtalt i Romsdals Budstikke mandag 9. januar under temaet: «Molde i tet – tar grep for gjenbruk». Bildet fra RB viser innovasjon- og endringsguide Mette Jane Holand (t.v.) og forretnings-utvikler May Britt Solheim (t.h.) på den nye Innbyggerlaben i Molde sentrum som blir offisielt åpnet 23. januar.

 

Vel møtt!

Det blir som tidligere anledning til å kjøpe kaffe og mat etter foredraget, og det blir loddsalg av vin/blomster.

 

Hilsen styret i LOP v/Liv Marie Opstad, sekr.

@