Datakurs ved Romsdal VGS for LOP-medlemmer våren 2023

Viser til tidligere utsendt informasjon om datakurs v/Romsdal vgs.  Fra faglærer Åge Solheim v/Romsdal vgs har vi nå fått følgende tilbud om datakurs for våre medlemmer i mars måned 2023.

Han skriver følgende:

«Jeg har en veldig bra gjeng med ungdommer som ønsker å lage kurs for pensjonister. Vi hadde kurs også i fjor vinter, og mitt inntrykk var at pensjonistene var fornøyde. Forsto det på Gerd Wold Goddard at det også i år er interesse for et slikt kurs. Vi har satt opp de tre siste ukene før påske. Vi har muligheten på fredager før lunch. Hvis interessen er stor, er det en mulighet at vi kan sette opp to parallelle kurs. Det bør ikke være mer en seks personer pr. kurs.

Vi skal nå se nærmere på innholdet i kursene, og er derfor avhengig av at vi kan kontakte de som ønsker å delta.

Vi har diskutert i klassen mulig innhold i kursene, og dette kan være:

  • Bruk av foto/video på Iphone
  • Bruk av snapschat for å kommunisere med venner og familie
  • Bruk av youtube, for å søke etter informasjon, eventuelt lage en egen kanal for å legge ut videoer
  • Word
  • Powerpoint

Til kursene blir det laget egne opplæringsvideoer, sik at det er mulig å repetere det som er gjennomgått på kurset. Håper det er interesse for kurs!

Aktuelle dager for kurs er fredager 17., 24. og 31. mars fra kl. 09.00-11.30.

Det kan være aktuelt med to parallelle kurs hvis det er behov for det.»

Åge Solheim, Faglærer Elektroavdelingen - IKT-servicefag, Romsdal videregående skole

Undertegnede ber om at de som er interessert i et slikt kurs, melder fra på e-post til lmopstad@gmail.com snarest og seinest innen søndag 12 februar. Skriv både navn, tlf.nr og e-postadresse og evt. eget ønske om tema, så skal jeg formidle det til Åge Solheim, slik at han kan ta videre kontakt med dere.
 

Hilsen Liv Marie Opstad, sekr.

@