Verveaksjon høsten 2022 fra 1. november til 15. desember

Vi vil gjerne informere litt om Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) til deg som har vært ansatt i offentlig sektor.

LOP sentralt - post@lop.no – tlf. 224 22 255

 • LOP organiserer pensjonister fra kommuner, fylkeskommuner og stat og er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon
 • Offentlig ansatte har oftere lavere lønn enn tilsatte i privat sektor, og begrunnelsen for dette har vært framtidig pensjon. Nå er pensjonen til alle i offentlig sektor under press, og bare LOP av organisasjonene tar denne saken på fullt alvor
 • LOP har drøftingsrett med regjering og storting om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene. I siste trygdeoppgjør hadde LOP vellykkede møter med sentrale partier i saken, og medvirket sterkt til et positivt resultat.
 • LOP er en av høringsinstansene til departementene
 • LOP har faste komiteer og utvalg, bl.a. pensjonsutvalg, helse- og velferdsutvalg og komite for eldrerådsarbeid.
 • LOP har gratis rådgivning til medlemmene innen pensjon, arv, booppgjør, testamente og framtidsfullmakt
 • Medlemsbladet «Vi i LOP» kommer ut 4 ganger i året
 • LOP har egen nettside- www.lop.no -og Facebookside der medlemmene blir holdt oppdatert på det som skjer

 

 

LOP Molde lokallag

Leder:                  Bitten Linge                 Tlf. 986 77 584

Nestleder:           Ragnhild M. Bugge      Tlf. 909 57 004

Kasserer:             Birgit B. Hoel               Tlf. 922 33 529

Sekretær:            Liv Marie Opstad        Tlf. 993 66 989

Styremedlem:    Dagny Waagbø            Tlf. 452 18 285

Varamedlem:     Kjell Bugge                   Tlf. 909 63 058

 

Aktiviteter:

 • LOP Molde har medlemsmøte på Romsdalsmuseet, Krona, torsdager kl. 13.00.  8-10 møter i året, inkl. julemøte på Gildehallen
 • Interessante foredrag innen reise, kultur, helse, forskning, historie, m.m.
 • Dagsturer: Vanligvis 1-2 turer i året i nærområdet vårt. Sommertur i juni og kunstutstilling vår eller høst.
 • Egen nettside som fremdeles ikke er helt oppdatert, men vi jobber med saken: www.lop.no – Molde lokallag
 • LOP Molde er representert i Molde eldreråd v/Kjell Bugge

 

Innmelding på LOPs hjemmeside: www.lop.no/medlem/innmeldingsskjema

 

 • Kontigenten for 2022 er 350 kr, der 290 kr går til LOP sentralt og 60 kr til LOP Molde
 • Melder du deg inn nå, er kontigenten for resten av 2022 bare 50 kr som går til LOP sentralt
 • Kontigenten for 2023 blir fastsatt på årsmøtet

 

Velkommen som medlem av LOP Molde!

 

Hilsen Styret

@