Referat fra medlemsmøtet 26. januar 2023

InnbyggerLaben: «Innom» i Molde kommune. Mette Jane Holand, innovasjon- og endringsguide i den nyetablerte InnbyggerLaben i Molde kommune, holdt et engasjerende foredrag for 34 LOP-medlemmer på Krona 26. januar.

InnbyggerLaben: «Kom Innom» har lokale i Storgata (rett overfor Aandahls) og er en møteplass for samfunnsutvikling, der engasjerte barn, ungdommer, voksne og godt voksne kan møtes og diskutere ulike samfunnstema. Det skal være et nøytralt sted for formidling, møter, dialog og samskaping mellom offentligheten, innbyggere, næringsliv, grunneiere, kultur, frivillighet, handel og akademia. Det skal være et sted for eksperiment og kunnskap, og være en driver for morgendagens løsninger.

«Innom» har åpent hver dag fra kl. 08.30 til 15.00. Har du en idè, så stikk innom!  I tillegg kan lag og organisasjoner disponere rommet til åpne møter på hverdag/kveld og helg.

InnbyggerLaben «Innom» ble offisielt åpnet mandag 23. januar - med stor omtale i Romsdals Budstikke både før og etter åpninga. Laben finansieres med midler fra fylkeskommunens prosjekt: «Byen som regional motor», i første omgang som et toårig prosjekt.

Vil du vite mer, se www.smartmolde.no/prosjekter. Der finner du InnbyggerLab øverst til venstre på siden.

Her finner du også en spørreundersøkelse som InnbyggerLaben gjerne vil at flest mulig av Moldes innbyggere svarer på; - om hvilket tema du er interessert i, om du kan tenke deg å delta på ulike åpne temamøter/diskusjonsfora, m.m.

@