Årsberetning 2011

Årsmøtet ble avholdt på Fylkeshuset, rom 101, onsdag 16. februar 2011. 35 medlemmer var til stede.

Valget på årsmøtet ga slikt styre for 2011:

Leder for 1 år: Anne-Lise Bergseth (gjenvalg)

Styremedlemmer valgt for 2 år:
Liv Røstberg, nestleder (ny – valgt for 2011 og 2012)
Morten Lerø, styremedlem (ny – valgt for 2011 og 2012)
Arve Sæbø, kasserer (ikke på valg)
Anne Halstensen, sekretær (ikke på valg)

Varamedlemmer valgt for 1 år – 2011:

Anne Marie Moen (ny), Alvhild Sølsnes (ny) og Jon-Ola Furberg (ny).

Revisor valgt for 1 år – 2011: Sverre Westad (gjenvalg) og Bjarne Eide (gjenvalg).

Valgkomite for 2011:

Ivar Vindal (gjenvalg), Lars Chr. Istad (gjenvalg), Asta Bjørnevik (gjenvalg) og Eli Silset (ny).

Styremøter

Det ble avholdt fire styremøter i 2011: 19. januar, 23. mars, 31. august og 16. november. Varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøter.

Medlemsmøter

Samtlige medlemsmøter ble avholdt på Fylkeshuset, rom 101.

16. februar: Årsmøte/medlemsmøte. Behandling av årsmøtesaker. Kåseri av Ingar Aas om tur til Egypt i 2009. 35 deltakere.

13. april: Carl Morten Amundsen kåserte om fogderistrid og folkelynne i Møre og Romsdal sett fra en «innflytters» ståsted. Lagssaker. 25 deltakere.

08. juni: Medlemstur til Liv Røstbergs hytte på Nesjastranda.

21. september: Andreas Bachmann kåserte om fylkesmann og stortingsmann Olav Oksvik. Lagssaker. 31 deltakere. 

16. november: Ottar Befring foredro om norsk landbruk, om Statens Landbruksforvaltning og om Omsetningsrådet der han er formann. Lagssaker. 30 deltaker.

Referat fra møtene har vært sendt ut sammen med innkalling til neste møte.

Ved utgangen av 2011 har Molde lokallag av LOP 94 betalende medlemmer.

Molde 23. januar 2012
Anne-Lise Bergseth,  Liv Røstberg,  Arve Sæbø,  Anne W. Halstensen,  Morten Lerø,  Anne Marie Moen,  Alvhild Sølsnes,  Jon-Ola Furberg

@