Referat fra medlemsmøtet 21. oktober 2021

På dette møtet hadde vi besøk av tidligere lærer og samler av postkort og frimerker, Konrad Moe. Han var invitert til å holde foredraget "Postkort fra Gamle Molde". 

Hele referatet med bilder fra møtet kan du lese i pdf-vedlegget her: 

Dokumenter

@