Referat fra medlemsmøtet 27. oktober

LOP avd. Molde hadde møte på Krona kl. 13. den 27. okt. Det var 35 fremmøtte iberegnet statsforvalteren. Og det var statsforvalter Else May Norderhus som holdt dagens foredrag. Temaet var simpelthen "Hva gjør en statsforvalter"?

Else May tiltrådte som statsforvalter den 1. oktober 2021. Hun hadde fått permisjon fra embetet da hun måtte fullføre sin tredje periode som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Så det ble assisterende statsforvalter Rigmor Brøste som fikk æren av å være den første kvinnelige statsforvalter i Møre og Romsdal.

Else May startet sin yrkeskarriere som ungdomssekretær i LO. Hun har utdanning fra Høyskolen i Molde, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Vestfold. Hun var som ung opptatt av rettferdighet og samfunnsspørsmål og meldte seg derfor inn i Arbeiderpartiet. Der utmerket hun seg med stor arbeidskapasitet og ble valgt inn på Stortinget, der hun satt i tre perioder. Hun var medlem av sentralstyret og hadde mange styreverv.

Hun var fornøyd med den nye tittelen statsforvalter, den forteller nettopp det hun er, Statens representant i fylket. Tittelen fylkesmann ble ofte sammenblandet med fylkesordfører. Statsforvalteren er leder for en stor mengde ansatte fra fylkesskogmester til fagleder barnevern, ca. 150 personer. Hun er også den som har kontakten med kongehuset. Hun kunne ikke fullrose deres profesjonalitet og elskverdighet. Hun hadde nettopp fulgt dem på reise i Møre og Romsdal og vært sammen med dem på kongeskipet. Vi ble overrasket over det store arbeidsområdet hun hadde, men ikke overrasket over at hun er en person som passet godt i sitt embete.

Styreleder Bitten Linge takket henne av med blomster og minnet henne på den gangen hun holdt foredrag for en gruppe innvandrermenn i Røde Kors. De ble overrasket over at en så pen og ung dame kunne være stortingsrepresentant og sa begeistret:" Vi vil melde oss inn i Røde Kors og også i "Arbeidspartiet".

Så orienterte Kjell Bugge om eldreomsorgen i Molde. Han er LOPs representant i Eldrerådet og hever sin røst der og skriver i RB. Han var oppgitt over administrasjonen i Moldes unnfallenhet og manglende fantasi for løsningen av pleien av de eldre pleietrengende. LOP vil fortsette å heve sin røst i håp om at noen politikere lytter.

Vi minnet om julemøtet 1. desember på Gildehallen med underholdning og julemat.
Så avsluttet vi med snitter og kaffe i kafeen, samt vin/blomster-lotteri.
 

Bitten Linge

 

alt

Statsforvalter Else May Norderhus

@