Referat fra medlemstur til Galleri S på Kleive mandag 22. april 2024

26 personer møtte opp på Galleri S på Kleive mandag 22. april kl. 13.00. Gallerieier Sigmund Skår tok imot oss og viste oss rundt.

Hele referatet kan du lese her:

Dokumenter

@