Oslo

OBS: Alle møter og treff er avlyst frem til september!

 
Møtene i LOP Oslo holdes første torsdag i måneden i lokalene til Peppes Pizza i Stortingsgaten 4 og starter kl.13.00.
 
Vennetreffene holdes siste tirsdag i måneden på Jensens Bøfhus i Stortingsgaten 2 kl. 13.00.
 
Velkommen!

Kontakt lokallaget

Postadresse: LOP Oslo, Postboks 1696 Vika, 0120 Oslo
E-post: oslo@lop.no

Leder Turid Frimo
tlf. 47 02 69 39

tfrimo@gmail.com

Aktuelt

Medlemstreff

OBS: Alle møter og treff er avlyst frem til september!

Medlemsmøtene holdes på Peppes Pizza, Stortingsgaten 4, klokken 13.00.
Vennetreffene holdes siste tirsdag i måneden på Jensens Bøfhus i Stortingsgaten 2 kl. 13.00.

Styret

Leder: Turid Frimo
 
Nestleder:  Jon Lange
 
Kasserer: Kjell Jon Karlsen
 
Styremedlem: Lillian Saxegaard
 
Sekretær: Elsa Britt Robertsen 
 
Turansvarlig: Anne Marie Naglestad
 
Møtegjennomføring: Gudrun Grimdalen og Knut Sandberg
 
Kontakt med oasen: Erlanda Munoz