Oslo

Møtene i LOP Oslo holdes i lokalene til Peppes Pizza i Stortingsgaten 4 og starter kl.13.00.

Velkommen!

Kontakt lokallaget

Postadresse: LOP Oslo, Postboks 1696 Vika, 0120 Oslo
E-post: oslo@lop.no

Leder Turid Frimo
tlf. 47 02 69 39

tfrimo@gmail.com

Aktuelt

Medlemstreff

Medlemsmøtene holdes på Peppes Pizza, Stortingsgaten 4, klokken 13.00.

Styret

Leder: Turid Frimo
 
Nestleder:  Jon Lange
 
Kasserer: Kjell Jon Karlsen
 
Styremedlem: Lillian Saxegaard
 
Sekretær: Elsa Britt Robertsen 
 
Turansvarlig: Anne Marie Naglestad
 
Møtegjennomføring: Gudrun Grimdalen og Knut Sandberg
 
Kontakt med oasen: Erlanda Munoz