Trygdeoppgjøret 2015

Pensjonistene her i landet får en realnedgang på 0,4 prosent mens de yrkesaktive får en antatt realvekst på 0,6 prosent. Her legges det opp til at pensjonistene skal få lavere kjøpekraft enn de yrkesaktive, hva begrunnes dette med?

Alle matvarer er like dyre for pensjonistene som for de yrkesaktive. Alle forslag om å kjøpe økologiske produkter (som alltid er dyrest) faller dermed på sin egen urimelighet. Som pensjonist må en nå konsentrere seg om tilbudsvarer eller varer som er gått ut på dato, slik at en har penger nok på kontoen til strømregningen og telefonregningen.

Vi må håpe på at Stortinget tar tak i denne urettferdigheten. Vi får prøve å få tak i fylkets stortingsrepresentanter for på den måten gi lyd for vår misnøye. Vi pensjonister har ikke streikerett, men vi har stemmerett, så nå  må vi bruke våre demokratiske rettigheter på best mulig måte. I år er det ikke stortingsvalg, men de fleste av oss pensjonister har hukommelsen i orden og vil legge årets trygdeoppgjør inn i hukommelsen i forhold til stortingsvalget 2017.

Oslo og omegn lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister

Turid Frimo, leder 

@