Oslo

  • Meteorologisk Institutts Seniorklubb Oslo

    Seniorklubben er tilsluttet LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister). Foreningens formål er å samle etatens seniorer institutt i Oslo og de nå nedlagte Værtjenestekontorene på Fornebu, Gardermoen og Rygge, til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer m.m. Det blir arrangert lokale møter noen ganger for året, og turer til inn- og utland.

    Les mer om Meteorologisk Institutts Seniorklubb Oslo
  • Oslo

    Oslo LOP er der for deg som ønsker å beskytte den offentlige tjenestepensjonen mot press fra politikere og andre.

    Les mer om Oslo
@