Utkast til høringsinnspill

Oslo lokallag har laget et utkast til høringsinnspill for ny kommuneplan.

Her kan du lese utkastet:

Dokumenter

@