Ditt aldersvennlige Oslo

Her kan du lese dokumentet fra Oslo kommunes medvirkningskonferanse 7. mars 2016.

Involvering av eldre mennesker er et viktig element i en aldersvennlig by. Deres bidrag er viktige for byutviklingen, fastsettelse av prioriteringer, forslag til løsninger og oppfølging av fremdrift.

Dokumenter

@