Oslo lokallag er høringsinstans

Velferdsetaten i Oslo kommune skal lage en Rusmelding i 2017. Oslo lokallag av LOP er en høringsinstans i dette arbeidet.

Lokallaget vil arbeide grundig med et høringsinnspill, og dette vil ble lagt ut på vår nettside når det er klart.

@