LOP i Aftenposten i dag

Leder av LOPs pensjonsutvalg har fått på trykk en kommentar i dagens Aftenposten. Vi gjengir den også her.

Forutsetning for regulering av løpende pensjoner er brutt

Hans Erik Pettersen leder, Pensjonsutvalget i Landslaget for offentlige pensjonister

Forutsetning for regulering avløpende pensjoner er brutt

Intensjonene i pensjonsreformen var at løpende pensjoner skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Innst O nr. 67 (2008-2009) sier at gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, gjennomføres ved at pensjonen reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Fradragsfaktoren er altså en gjennomføringsmetode. Til grunn for faktoren var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf. OT prp. 37 (2008-2009)

To år på rad har pensjonistene fått en nedgang i realinntekten, og vi vil sannsynligvis i flere år fremover se en realvekst for de yrkesaktive vesentlig lavere enn 1,5 prosent. Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjennomføringsmetode for å oppnå gjennomsnittet av lønn og pris, er med andre ord brutt. Det er derfor ikke i samsvar med pensjonsreformen, dens intensjoner, å fastholde en slik faktor av denne størrelsesorden. De som fortsatt vil at pensjonsreformen skal styre reguleringen av løpende pensjoner, må endre reguleringsmekanismen til det det opprinnelig var ment å være: snittet av pris og lønn.

For vår del mener vi at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter, på godt og ondt.

Underreguleringen må oppheves.

alt

@