Eldre, frivillighet, og den digitale utfordring!

Hvem av oss eldre imponeres ikke over nye uttrykk som Android, digital, pin kode, Windovs 10 osv. Men den digitale hverdagen tvinger oss eldre inn i en hverdag vi ikke er helt forberedt på, eller forstår så mye av. Den siste utfordringen kom fra www.altinn.no.

Staten skal spare og forenkler saksbehandlingen i en fart som er denne tidsalder verdig. Har en først vært på internett og vist at en behersker Facebook, og kanskje har prøvd å "taste seg inn" til lønnsslippen hos NAV.no, er en straks fanget i krav om en samordnet registermeldinger og lignende. Ligningen kommer i dag med lysets hastighet fra skatteetaten til din PC eller Mac. Skulle du være så heldig å mestre de digitale arbeidsverktøyene står du sterkt når du skal "duellere" med Brønnøysund. Det er nesten som å klatre opp i Babylons tårn. En stakkars tillitsvalgt blir nærmest utmanøvrert når for eksempel styresammensetningen i en forening skal rapporteres. Litt klarere retningslinjer for denne rapporteringen er sterkt å anbefale!

Vi har forståelse for at en svulmende statsadministrasjon trenger effektive digitale verktøy som en ingrediens til innsparinger. Øvelse gjør mester sies det. Det gjelder også her. Særlig for oss "mosegrodde nybegynnere".

Det ville hjulpet betraktelig om en tilretteleggingsjobb hadde vært gjort før en kaster oss eldre ut i den digitale rapportering. Det er en utfordring å rapportere til Brønnøysund og følgelig en betydelig hindring for å finne noen som er villig til ta tillitsverv som medfører denne type "mesterverk". Et liv uten en PC er nesten utenkelig for mange nå, og på samme tid til frustrasjon for de av oss som ikke er så digitalt kompetente. Et lettfattelig kursopplegg som ble tilgjengelig for i det minste de som er tillitsvalgte i diverse organisasjoner ville vært til stor hjelp. Som et minimum burde et hjelpeopplegg med eksempler være tilgjengelige, gjerne online. For hvem kan gjette at du må rapportere inn for eksempel hele styret, selv om bare er ett medlem er skiftet ut. Innhenting av personalia av for dem som allerede er innrapportert er en tidkrevende og unødvendig jobb.

Den norske stat vektlegger i stadig større grad de eldres rolle i frivilligheten. Da bør man også kunne følge opp dette i praksis. Jeg foreslår at man starter med et første steg i form av lettfattelige nettkurs for www.altinn.no

Styret i Oslo LOP