Pensjonister skal ikke behandles som annenrangs borgere!

Foran årets trygdeoppgjør i mai står vi foran det sannsynlige utfallet at pensjonistene for tredje år på rad vil miste kjøpekraft.

 Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) ivaretar pensjonister fra offentlig sektor.  LOP deltar på drøftingsmøtene med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjøret, og har de siste årene nektet å skrive under protokollen nettopp på grunn av denne underreguleringen som rammer oss pensjonister. Det er ikke akseptabelt at alderspensjonistene systematisk gjennom flere år får en negativ realvekst.  LOPs krav er at pensjonister skal følge samme utvikling i kjøpekraften som de yrkesaktive, hverken mer eller mindre.