Hei Seniorsykepleiere- en påminnelse!

På siste medlemsmøte ble det orientert om initiativet til Eldrekonvensjonen, som håper at mange møter opp foran Stortinget onsdag 19.april kl.15.00 - 16.30.

De vil vise at landet trenger større opmerksomhet og verdighet i eldreomsorgen enn den vi møter i dag, og oppleves som å bli møtt med likegyldighet av politikerne.

Eldrekonvensjonen arrangerer derfor denne demonstrasjonen som de har gitt navnet: Her begraves Likegyldigheten til de eldres velferd og verdighet.

Vel møtt!

Vår styremedlem i gruppen er Sigrid Wisløff.

Se også vår side på Facebook

@